Celia Brekkan

Partner

KPMG i Norge

Celia Brekkan er leder av tjenestegruppen Operations i KPMG. Celia har over 20 års erfaring innen Procurement & Supply Chain Management – på strategisk og operasjonelt nivå. Før hun startet i KPMG har hun hatt lederstillinger i Forsvaret, INEOS, Norsk Hydro og Yara. Hun har god kunnskap og lang erfaring fra prosessindustrien (petrokjemikalier), shipping og militæret. Hun er godt vant med å jobbe i komplekse multinasjonale organisasjoner og prosjekter. Celia har erfaring innen strategi og organisatorisk design, samt styrt flere forbedringsprogram med den hensikt å optimalisere verdikjeder, designe forretningsprosesser og definere prestasjonsmål knyttet til prosessene. Celia er lidenskapelig opptatt av å utvikle en engasjert arbeidsgruppe, med et godt definert rammeverk, som er ansvarlig og fokusert på å levere strategisk verdi til den utvidede organisasjonen.

Kontakt

Epost: celia.brekkan@kpmg.no

Telefon: +47 9769 8124

LinkedIn

 • Analyse av funksjoner
 • Bærekraft
 • Bærekraftig leverandørkjede
 • Bærekraftige kostnadsreduksjoner
 • Data og analyser
 • Internasjonale markeder
 • Latin-Amerika
 • Nasjonale markeder
 • Store konsern
 • Utvikling av bærekraftstrategi
 • 1994 - 1995, Post-Graduate in International Marketing and Strategy - Ruhr University in Bochum, Germany

 • 1988 - 1994, Siviløkonom - Master of Business Administration, ISCTE - Lisbon University Institute, Portugal

 • 2015 - 2018, Forsvarets logistikkorganisasjon - Avdelingsdirektør

 • 2008 - 2015, INEOS ChlorVinyls, Head of Shipping & Head of Procurement Scandinavia

 • 2004 - 2008, Norsk Hydro-Hydro Polymers, Business Director Logistics and Optimization

 • 2003 - 2004, Yara International, Investor Relations Officer

 • 1998 - 2003, Norsk Hydro, Hydro Agri - Ulike stillinger innen anskaffelser, trading og logistikk