Vegard Andorsen

Partner

KPMG i Norge

Vegard er partner og statsautorisert revisor og siviløkonom. Han begynte på KPMGs hovedkontor i Oslo i 2006, og fortsatte på KPMG sitt kontor i Ålesund fra høsten 2012 til våren 2014. Etter ca fire og et halvt år i VARD var Vegard tilbake i KPMG høsten 2018.

Vegard har en variert og bred erfaring fra både revisjon og som regnskapsansvarlig i VARD. Han har hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av større revisjonsoppdrag innenfor forskjellige bransjer, herunder også børsnoterte foretak samt foretak innenfor energi, bank og finans. I tillegg har han vært involvert i fusjoner, fisjoner, oppkjøp og salg.

 

Kontakt

E-post: vegard.andorsen@kpmg.no

Telefon: +47 997 28 453

  • Revisjon
  • 2008 - 2009, Master i revisjon og regnskap, Norges Handelshøgskole

  • 2000 - 2004, Siviløkonomstudiet, Handelshøgskolen i Bodø

  • Statsautorisert revisor

  • IFRS Akkreditert

  • 2019 - d.d., KPMG AS, Partner

  • 2018 - 2019, KPMG AS, Director

  • 2014 - 2018, Vard Group AS, Accounting Manager

  • 2006 - 2014, KPMG AS, Manager

  • 2005 - 2006, Heath Lambert Norway AS, Assisterende forsikringsmegler