Torbjørn Amundsen

Partner

KPMG Law Advokatfirma AS

Torbjørn er partner i KPMG Law Advokatfirma, og autorisert som Rettshjelper fra Advokattilsynet. Torbjørn er leder av KPMGs "Foreign Business Services" som tilbyr regnskaps-, lønns- og skattetjenester, samt juridisk bistand til utenlandske selskaper med virksomhet i Norge. Som medlem i KPMGs nasjonale og internasjonale bransjenettverk for bygg, anlegg og næringseiendom samt infrastruktur, arrangerer han jevnlig bransje- og fagseminarer i inn- og utland hvor norske og internasjonale aktører møtes og knytter kontakter. Torbjørn er en mye benyttet rådgiver og foredragsholder om temaer som internasjonal forretningskultur og internkontroll ved bruk av utenlandske underentreprenører og arbeidskraft.

 • Bistand ved internasjonal utvikling
 • Finansieringsbyråer og internasjonal utvikling
 • Internasjonale markeder
 • Juridiske tjenester
 • Myndigheter og offentlig sektor
 • Nasjonale markeder
 • Skatt og avgift
 • 2001: Autorisert rettshjelper

 • 1999: Bedriftsøkonom NHH

 • 1995: Tollrevisor

 • 1999 - DD: KPMG Law Advokatfirma, partner fra 2008

 • 1998 - 1999: DHL International AS

 • 1989 - 1998: Oslo distriktstollsted: bokettersynsrevisor og seksjonsleder