Michael Krohn Ankrah

Manager

KPMG i Norge

Michael er manager innenfor tjenesteområdet CFO-Advisory som leverer tjenester innen virksomhets- og økonomistyring. Han har inngående erfaring fra offentlig sektor innen områdene økonomi- og virksomhetsstyring, risikostyring, utvikling av økonomimodeller og styringsinformasjon. Videre har han meget god kjennskap til økonomireglementet og prosessene for statsbudsjettet, samt styringsprinsippene i kommunalsektor. I tillegg til dette har han ledererfaring fra direktoratsnivå.

Som utdannet siviløkonom fra Copenhagen Business School (CBS) og med nærmere 9 års erfaring innen virksomhets- og økonomistyring, har han opparbeidet seg prosess og virksomhetsforståelse som er relevant for privat, kommunal og statlig sektor. Han er en erfaren prosjektleder som har ledet endrings- og forbedringsprosjekter, prosesskartlegging og analyser.

Michael har en helhetlig og systematisk tilnærming til virksomhetsstyring. Han beskrives som en analytisk, omgjengelig og engasjert initiativtaker med øye for forbedrings- og effektiviseringsmuligheter. Michael jobber godt i team og kommuniserer godt med toppledelsen, linjeledelsen og operativt personell.

 

Kontakt

E-post: michael.ankrah@kpmg.no

Telefon: +47 986 96 705

LinkedIn

 

Kompetanseområder

Rådgivning   Etatsstyring   Statlig/offentlig   Kommunal/Offentlig   Bank/Forsikring   Mål-, resultat- og risikostyring   Data og analyser

  • Data og analyser
  • Økonomistyring
  • 2009 - 2011, Master i Økonomi og Administrasjon (Siviløkonom), Copenhagen Business School

  • 2006 - 2009, Bachelor i Økonomi og Administrasjon, Handelshøyskolen BI

  • 2019 - d.d., KPMG, Manager – Advisory

  • 2016 - 2019, Politidirektoratet, Seniorrådgiver/Fungerende seksjonsleder

  • 2014 - 2016, Politiets utlendingsenhet, Seniorrådgiver/Fungerende økonomisjef

  • 2012 - 2014, Oslo Kommune ved Plan- og Bygningsetaten, Strategirådgiver

  • 2011 - 2012, IF Skadeforsikring NUF, Financial Controller