Julius Aass

Senior Associate | Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

Julius begynte som advokatfullmektig i avdelingen Corporate Tax høsten 2022, etter å hatt skriveplass samme sted våren 2022. Under studiene ved UiO hadde Julius i 2021 et utvekslingsopphold i Heidelberg, Tyskland. Han jobber med både nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning, deriblant transaksjoner, selskapsstrukturer og reorganiseringer, samt tilgrensende problemstillinger innenfor selskapsrett. Julius har særlig erfaring med transaksjoner innenfor ulike sektorer både på selger- og kjøperside og skatteklagesaker, i tillegg til å yte generell skatterettslig rådgivning.

Ekspertise

 
 • Internasjonal skatt
 • Bedriftsbeskatning
 • Transaksjoner
 • M&A
   

LinkedIn

 • 2022, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

 • 2021, Utvekslingsopphold, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

 • 2022 - dd. Advokatfullmektig, KPMG Law Advokatfirma

 • 2022 - 2022, Skriveplass, KPMG Law Advokatfirma

 • 2020 - 2022, Oppgaveretter og kollokvieveileder, Universitetet i Oslo