Elling Stinius Austad

Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

Elling er advokatfullmektig i KPMG Law, hvor han jobber med skatte-, avgifts- og selskapsrett. Han bistår blant annet klienter med generasjonsskifter, egenkapitaltransaksjoner, fusjoner og oppkjøp mm. Elling har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. I masteroppgaven sin analyserte han grensedragningen mellom vedlikehold og påkostning i fradragsretten.

Ekspertise

 
  • Juridiske tjenester
  • Rådgivning
  • Skatt og avgift
  • Selskapsrett
  • 2023, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (UiB)

  • 2023–d.d. KPMG Law Advokatfirma