Eivind Archer

Senior Manager | Head of Climate and Decarbonization

KPMG i Norge

Eivind leder KPMGs arbeid på klimafeltet, og jobber med et spesielt fokus på strategi og forretningsutvikling knyttet til avkarbonisering og det grønne skiftet. Eivind har de siste årene jobbet tett på en rekke norske selskaper i arbeid med analyser av klima- og naturrisiko, utvikling av planer for klimaomstilling og etablering av vitenskapsbaserte klimamål. Han har spesielt bransjeerfaring fra energisektoren, transportsektoren, havbruksnæringen og maritim sektor, hvor han de siste årene har jobbet med aktører som Vygruppen, Avinor, Grieg Maritime, Eviny, Scale Aquaculture og Kongsberg Digital. Eivind har bred erfaring fra arbeid med fornybare energi-løsninger og klimatilpasning i utviklingsland, og har i tillegg til sitt arbeid med ledende aktører i norsk næringsliv også gjort en rekke internasjonale utredninger for KPMG innen klima og naturressursforvaltning på oppdrag fra FN-organisasjoner og norske myndigheter.

Kontakt

E-post: eivind.archer@kpmg.no
Telefon: +47 906 12 091
LinkedIn 

Kompetanseområder:

  • Strategi 
  • Grønn omstilling
  • Klimarisiko og klimatilpasning
  • Fornybar energi
  • 2022, 2017-2022, Master i Strategi og Ledelse, Executive Master of Management, Handelshøyskolen BI

  • 2003, Laveregradsstudier ved Universitetet i Oslo

  • 20xx – d.d., KPMG

  • 20xx – 20xx, Arbeidsgiver

  • 20xx – 20xx, Arbeidsgiver