Zorginstellingen worden de laatste jaren in toenemende mate geconfronteerd met krapte op de arbeidsmarkt. Daarbij kiezen ook steeds meer professionals om zich (deels) als zzp'er in te zetten. Het aantrekken en behouden van goed geschoold zorgpersoneel wordt daarmee steeds urgenter. Als gevolg van deze ontwikkelingen worden er steeds meer zzp'ers ingezet en dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor zowel instellingen, zzp’ers zelf alsook de vaste medewerkers. Het wordt steeds duidelijker dat de groei in het aantal zzp’ers voor een deel ook in de weg staat van fundamentele oplossingen voor het organiseren van aantrekkelijk werk en passende arbeid. 

Ook aan de kant van de zzp’ers ontstaan verschillende uitdagingen. Het groeiende aantal zzp'ers is onder andere het gevolg van het zogenaamde handhavingsmoratorium, op basis waarvan de Belastingdienst sinds een aantal jaren vrijwel niet meer controleert op schijnzelfstandigheid. Inmiddels is aangekondigd dat dit handhavingsmoratorium per 1 januari 2025 zal aflopen. Het zet de positie van zzp'ers met structurele inzet bij instellingen op scherp. Het maakt ook dat er een nieuwe kans ligt voor de sector om de positie van arbeid, samenwerking en flexibele inzet meer passend te maken. Daarnaast heeft het kabinet op 16 december 2022 de voortgangsbrief zzp'ers gepubliceerd. Daarin worden een aantal maatregelen voorgesteld om het aantal zzp'ers sterk terug te dringen en zogenaamde schijnzelfstandigheid tegen te gaan.  

Deze brief en de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg in zijn algemeenheid vormen voor KPMG Health en KPMG Meijburg & Co voldoende aanleiding om op 16 februari 2023 een gezamenlijk Webcast te organiseren voor cliënten en relaties in het zorgdomein met als thema “Zzp'ers in de zorg; zorg of zegen”. Naast de inhoudelijke behandeling van de voortgangsbrief zzp'ers besteden wij aandacht aan mogelijke (deel-) oplossingen vanuit HR-perspectief en genomen initiatieven in de zorg die een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van personele knelpunten binnen de zorg waardoor werken in loondienst meer aantrekkelijk kan worden.        

Bekijk meer