Tijdens deze webcast wordt onder andere stilgestaan bij de waardering van de actieve belastinglatenties uit hoofde van verliezen en de behandeling van onzekere belastingposities. Als onderdeel van de update fiscale actualiteiten komt ook de mogelijke impact van ‘Pillar Two’ op de jaarrekening 2022 aan bod.

Bezoek onze website Actualia NL / Actualia ENG voor meer informatie.
Indien u op de hoogte wilt blijven van onze diensten, evenementen en publicaties over ESG/CSRD kunt u zich aanmelden via ons preference center.

Bekijk meer