Tijdens deze webcast gaan de sprekers nader in op de nieuwe Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) van toepassing voor boekjaren 2022 en 2023. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan opbrengstverantwoording in de gewijzigde richtlijnen RJ 270 en RJ 221, die voor het eerst van toepassing zijn voor boekjaar 2022. Verder worden overige relevante ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving besproken, waaronder de toekomstige regelgeving over duurzaamheidsrapportage.

De NL GAAP webcast is voornamelijk bedoeld voor financiële managers en controllers van ondernemingen die te maken hebben met de Nederlandse verslaggevingsregels. De sprekers zijn verbonden aan het Department of Professional Practice (DPP), de vaktechnische afdeling van KPMG, en KPMG Capital Market Accounting Advisory Services.

Bezoek onze website Actualia NL / Actualia ENG voor meer informatie.
Indien u op de hoogte wilt blijven van onze diensten, evenementen en publicaties over ESG/CSRD kunt u zich aanmelden via ons preference center.

Bekijk meer