Op maandag 23 januari van 16.00 uur tot 17.00 uur hosten Anna van Poucke, Global Head of Healthcare KPMG International en Karin Vernooij, Director KPMG Health, de webcast ‘Healthcare Horizons’. Een vervolg op onze Wie doet het met Wie serie, maar dan met de blik naar de verdere toekomst en vanuit internationaal perspectief. In deze webcast nemen zij u samen met Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mee langs de belangrijkste trends die we de komende tien jaar zien en staan we stil bij de effecten hiervan op de zorg. Ze gaan in gesprek over hun visie op de zorg in 2035. Hoe ziet het toekomstige ecosysteem eruit, wie heeft welke rol en hoe zetten we technologie op de juiste wijze in? Wat betekent dit voor de agenda van alle betrokken stakeholders in de komende jaren? Ze doen dit aan de hand van concrete, toonaangevende voorbeelden uit het buitenland.

De druk op de zorg zal de komende jaren alleen maar toenemen. Niet alleen externe factoren zoals inflatie, de klimaatcrisis en geopolitieke onrust zijn hier debet aan. Maar zeker ook meer zorggerelateerde factoren als vergrijzing, het toenemend aantal chronisch zieken, personeelstekorten en stijgende kosten als gevolg van alle technologische en farmaceutische mogelijkheden. Dat betekent dat een radicale transformatie van de zorg nodig is, waarbij de mogelijkheden die technologie biedt, de fundamentele hervorming van de personeelsorganisatie en het creëren van proactieve gemeenschappen samen een sterke basis vormen voor de zorg van de toekomst. Door deze drie elementen samen te brengen in een transformatie leggen we het fundament voor zorg en welzijn. Een fundament gericht op predictie, preventie en gepersonaliseerde zorg die proactief en in samenwerking met alle betrokkenen wordt geleverd.

Programma
16:00     Opening door Karin Vernooij

16:05     Presentatie “Healthcare Horizons” door Anna van Poucke

16:15     In gesprek met Ernst Kuipers en Anna van Poucke

16:45     Q&A

17:00     Afsluiting

Bekijk meer