Hoe de toekomst van AI er precies uitziet, is lastig te voorspellen voor bestuurders en commissarissen. Duidelijk is dat organisaties ermee aan de slag moeten én dat op verantwoorde wijze doen – balanceren dus. Frank van Praat en Sander van der Meijs van KPMG verkennen alvast het onverharde pad naar een succesvolle AI-strategie, en hopen dat organisaties AI als gamechanger gaan omarmen.

Frank van Praat, Director KPMG: “De AI-ontwikkelingen gaan snel, zeker sinds de introductie van ChatGPT voor het grote publiek in november 2022. Tegelijkertijd zijn er genoeg redenen om kritisch te kijken naar de risico's. AI zorgt immers voor steeds meer automatisering en neemt taken van mensen over. Dan rijst de vraag: hoe zorgen we dat de invoering van AI volgens de menselijke normen en waarden gebeurt en past het bij wat we wel en niet goed vinden? Dat laatste noemen we Responsible AI en we helpen onze klanten daarin keuzes te maken. Wat willen ze wel en niet bereiken met AI, wat vinden ze verantwoord? We ondersteunen klanten bij het maken van de afweging tussen waarde en risico’s. De toegevoegde waarde van AI is dan ons startpunt, maar we zorgen wel dat het zorgvuldig gebeurt. We geven praktische handvatten aan organisaties, zodat ze straks zelf de afweging kunnen maken.”

Sander van der Meijs, Director KPMG: “Met de komst van ChatGPT heeft iedereen toegang tot AI en dat bevordert de democratisering van deze nieuwe technologie. Mensen zien volop mogelijkheden en er wordt al vaak gerefereerd aan de industriële revolutie voor kenniswerkers. AI zit op het snijvlak van strategie, business en digitalisering van bedrijven. De digitalisering van de afgelopen tien tot vijftien jaar komt met AI in een stroomversnelling. Je ziet de grote techbedrijven massaal AI-toepassingen aanbieden en inbouwen in hun platformen. In gesprekken met klanten gaat het dan ook vaak over vragen als: zijn we klaar voor de AI-toepassingen vanuit die platformen? Zijn de data op orde? Maar ook steeds vaker gaat het gesprek over de transformatieve use cases. Dat zijn de use cases waarmee de organisatie écht het verschil kan maken, bijvoorbeeld doordat ze de grote uitdagingen in een sector oplossen die echt het verschil kunnen gaan maken. Daarnaast ervaren we ook een zekere behoedzaamheid om binnen de kaders te blijven.”

Verder lezen? Download het magazine.