Operational auditing levert het management in een organisatie aanvullende zekerheid over de beheersing van risico’s. Daarmee is operational auditing een belangrijke en onmisbare schakel ten aanzien van de interne beheersing van de organisatie. Door de toegenomen belangstelling voor risico’s kan ook het vakgebied van de internal auditor zich verheugen op een toenemende belangstelling.

Gelijktijdig vraagt dit om goed geschoolde professionals die hoogwaardige operational audits uitvoeren en het management goed kunnen adviseren over het verbetering van de beheerssituatie. In deze behoefte voorziet de KPMG post-hbo Opleiding Operational Auditing en biedt uitkomst voor mensen die zich verder willen bekwamen op het gebied van operational auditing.

Wat is het profiel van de opleiding?

In vijf maanden tijd krijgt u alle benodigde theoretische kennis en praktische vaardigheden aangereikt om op zelfstandig wijze een operational audit uit te voeren. Omdat wij kwaliteit vooropstellen is er voor gekozen om groepen in omvang te beperken tot maximaal 15 deelnemers zodat er voldoende ruimte is voor individuele begeleiding, interactie tussen de deelnemers onderling en met de docenten.

Naast de interactieve colleges wordt er door de deelnemers in groepsverband een praktijkopdracht uitgevoerd onder de begeleiding van een ervaren KPMG docent. Het curriculum beslaat zowel de vereiste kennis als vaardigheden die een operational auditor nodig heeft en bestaat uit auditspecifieke vakken en ondersteunende vakken, die bijdragen aan de professionele vorming van de deelnemers. De opleiding is gecertificeerd door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland wat inhoudt dat u, na het succesvol afronden van de opleiding, een landelijk erkend diploma post-hbo Operational Auditing ontvangt en geregistreerd wordt in het register van post-hbo Operational Auditors.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Tot de deelnemers behoren professionals die in hun werk te maken krijgen met operational auditing of zich hierop willen gaan toeleggen. Hierbij valt te denken aan controllers, analisten, risicomanagers en internal control specialisten. Doordat alle deelnemers een aantal jaren werkervaring met zich meebrengen bij uiteenlopende organisaties in verschillende functies, en zij hun ervaringen onderling delen, wordt het leereffect vergroot.

Wie verzorgt de opleiding?

De post-hbo Opleiding Operational Auditing wordt verzorgd binnen KPMG in Nederland door de afdeling Internal Audit, Risk & Compliance Services (IARCS). KPMG IARCS staat bekend als marktleider op het gebied van operational audit trainingen en opleidingen. Onze operational audit opleiding is gebaseerd op onze specialistische kennis en jarenlange ervaring die is opgedaan door het geven van operational audit trainingen en opleidingen binnen verschillende soorten operational audit afdelingen van organisaties en onderwijsinstellingen.

Waarom kiezen voor de KPMG post-hbo Opleiding Operational Auditing?

De belangrijkste voordelen van de KPMG post-hbo Opleiding Operational Auditing zijn: 

  • De opleiding is officieel gecertificeerd en geaccrediteerd als post-hbo opleiding;
  • KPMG levert ervaren docenten die beschikken over ruime praktijkkennis en -ervaring;
  • Het programma wordt regelmatig geactualiseerd op basis van nieuwe trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied;
  • Kwaliteit en leereffect staan voorop, daarom wordt er gewerkt met kleine groepen en veel interactie tussen deelnemers onderling en met docenten;
  • KPMG biedt goede faciliteiten voor deelnemers zoals zalen, hulpmiddelen en een internetportal voor cijfers, vakinformatie en communicatie met docenten;
  • Er is voldoende ruimte voor persoonlijke begeleiding door docenten;
  • De opleiding is afgestemd op mensen die de opleiding combineren met een full-time baan. 

Waar kan ik meer informatie vinden over de opleiding?

Voor meer gedetailleerde informatie over de opleiding verwijzen we u naar de brochure aan de rechterzijde.
Mocht u desondanks nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de opleidingscoördinator Erwin Mol, (020) 656 7498 of per e-mail.

Lesdagen

De eerstvolgende leergang zal starten in september 2024. De lessen vinden plaats op de dinsdagen in kantoor Amstelveen.  De data zijn als volgt: 

Lesdagen 
10 september 
17 september
1 oktober
8 oktober
5 november
12 november
19 november
3 december
10 december
7 januari

Coachingsdagen 
24 september
15 oktober
26 november
17 december 

Individueel schriftelijk examen 
21 januari

Eventueel herexamen 
11 februari

Diploma-uitreiking 
18 maart