De internationale retailer in consumentenelectronica, Euronics, werd zich de laatste jaren steeds meer bewust van de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, zoals de toenemende hoeveelheid elektronisch afval, het gebruik van kritische materialen, CO2-toename en een immer groter wordende klimaatvoetafdruk. Allerlei uitdagingen op het gebied van duurzaamheid waarbij de focus voornamelijk op het thema milieu ligt. Meerdere landen van Euronics International gingen zelf al op zoek naar manieren om actie te ondernemen op duurzaamheid en dat gaf de doorslag om er organisatiebreed mee aan de slag te gaan en een algemene duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen. Een strategie die daadwerkelijk te implementeren is voor de korte termijn tot 2025, maar ook verder reikt tot 2030 en zelfs 2050. 

Om dit te bereiken werd KPMG gevraagd als partner in het helpen opstellen van de duurzaamheidsstrategie, het implementeren ervan én natuurlijk in het behalen van de doelen. Eén van de hoofddoelen hierbij is onmiskenbaar: de CO2-uitstoot in 2050 terugbrengen naar nul. In dit klantverhaal lees je hoe Euronics en KPMG met dit vraagstuk aan de slag gingen en welke inzichten, concrete acties en oplossingen dit opleverde.

Uitgelicht