CSM Bakery Products en CSM Ingredients waren jarenlang onderdeel van hetzelfde bedrijf (CSM Bakery Solutions). Het werd de laatste jaren echter steeds duidelijker dat ze totaal verschillende entiteiten waren, met verschillende supply chains, verschillende verdienmodellen en verschillende doelgroepen en afzetmarkten. Eigenaar Rhône Group (de ultieme eigenaar van CSM Bakery Solutions) besloot daarom om CSM Ingredients in Europa af te splitsen en te verkopen. KPMG werd gevraagd om te helpen bij het voorbereiden van de verkoop, bij de daadwerkelijke verkoop en bij het splitsen van beide bedrijfsactiviteiten. In 2019 vonden de eerste verkennende gesprekken over splitsing plaats. Na een traject van twee jaar werd CSM Ingredients uiteindelijk in 2021 verkocht aan de private equity partij Investindustrial. 

Hoe werd dit aangepakt? Hoe splits je twee onderdelen van een bedrijf die zo verweven zijn? En hoe verkoop je eigenlijk een nog niet bestaand bedrijf? In dit klantverhaal lees je hoe CSM Bakery Solutions en KPMG met dit vraagstuk aan de slag gingen en welke inzichten, concrete acties en oplossingen dit opleverde.

Uitgelicht

Neem contact met ons op