Situatie

Een overheidsorganisatie heeft op basis van verschillende onderzoeken haar strategie geactualiseerd met als doel wendbaarder en veerkrachtiger te worden, gericht op klantgerichtheid, en waarbij medewerkers zich blijven ontwikkelen als onderdeel van een professionele cultuur. Er lopen al verschillende veranderingsinitiatieven om de strategie waar te maken. Voorbeelden van deze veranderingen zijn de bedrijfsbrede implementatie van strategisch portfoliomanagement, tactisch productmanagement, (geschaald) Agile, engineeringcultuur-aspecten en DevOps-automatisering. De klant heeft op teamniveau duidelijk een agile/scrum-manier van werken geadopteerd op basis van het SAFe-framework.

Uitdaging

Jarenlang zijn deze veranderingen geïnitieerd, maar uitgevoerd als silo-activiteiten, waarbij het ontbrak aan het doorvoeren van deze veranderingen over de afdelingen heen. Daardoor konden de beoogde resultaten en waarde niet worden gerealiseerd. Het management besloot tot een meer sturende aanpak van deze veranderingsinitiatieven en deze aan te sturen als een organisatorische transformatie. De klant vroeg KPMG te helpen bij het ontwerpen, opzetten en uitvoeren van deze verbonden transformatie. 

De Oplossing

Hoewel deze organisatie op teamniveau al een agile manier van werken hanteert, is de Transformation Delivery Approach bijzonder geschikt voor deze klantsituatie. De klant heeft op teamniveau het SAFe-framework geadopteerd, waardoor we de naamgeving van de geadopteerde assets daarop hebben afgestemd. De volgende elementen van het framework zijn toegepast.

agile framework elements