Is jouw organisatie in staat om het potentieel van nieuwe technologieën, innovatieve derde partijen, dynamische verkoopkanalen en uitzonderlijke klantervaringen te kapitaliseren? Of beperken cyberdreigingen en regelgeving jouw groei en succes? Weet jij of je op de juiste manier investeert in de meest impactvolle beveiligingsmaatregelen? Kan jouw organisatie vol vertrouwen veranderingen omarmen en innoveren, in de wetenschap bestand te zijn tegen cybersecurityincidenten, zodat je jouw klanten kan blijven leveren? Naarmate organisaties meer waardevolle gegevens uitwisselen en afhankelijker worden van onderling verbonden systemen, is een strategische benadering van cybersecurity nog nooit zo belangrijk geweest.

Cybersecurity niet langer alleen een technische kwestie, maar een cruciale bedrijfsaangelegenheid die de aandacht vraagt van leiders in de C-suite, het bestuur, werknemers, toeleveringsketen en zakenpartners. Een gedegen cybersecuritystrategie moet aansluiten bij de bedrijfsvisie, strategische doelstellingen en innovatie-initiatieven om verdere zakelijke groeikansen te ontsluiten. Door cyberrisico's effectief te beheren, kan uw organisatie de integriteit van producten verbeteren, de klantervaring vergroten, de naleving van regelgeving waarborgen, de merkreputatie beschermen en het vertrouwen van investeerders bevorderen – en zo risico's omzetten in een concurrentievoordeel.

Versterk uw organisatie met KPMG Cybersecurity & Dataprotection

Onze gedegen cybersecurity & dataprotection-oplossingen worden op maat gemaakt om te voldoen aan de beveiligingsbehoeften van uw onderneming. Of het nu gaat om het beoordelen en beheren van risiconiveaus, het afstemmen van informatiebescherming op uw zakelijke prioriteiten of het implementeren van proactieve beveiligingsstrategieën, wij zijn er om u bij elke stap te ondersteunen.

Ontdek onze dienstverlening hieronder en neem contact op met onze experts voor meer informatie. 

Cyber Strategy en Risk Management Services

Informatiebeveiliging en compliance zijn essentieel om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gevoelige informatie te waarborgen. Het naleven van beveiligings- en nalevingsvoorschriften helpt organisaties ook om efficiënt risico's te beheren, hun reputatie te beschermen en kostbare juridische sancties en boetes te vermijden. Onze aanpak stemt je strategie af op internationale richtlijnen zoals ISO27001, NIST CSF of ISF SoGP, de eisen van compliance en op je bedrijfsdoelstellingen. Op die manier helpen we je om kwetsbaarheden te identificeren, prioriteit te geven aan risicobeperking en compliance aan te tonen voor een sterkere verdediging tegen informatierisico's en een voorsprong op de concurrentie.

Met de KPMG Cyber Maturity-methodologie beoordelen we de volwassenheid van jouw cybercapaciteiten op een gestructureerde manier in negen domeinen, die samen het volledige spectrum van cyberbeveiliging beslaan. We definiëren een bedrijfsgerichte cyberstrategie, rekening houdend met zakelijke drijfveren, bedreigingsactoren en de belangrijkste kroonjuwelen. De strategie levert een toekomstig operationeel model en capaciteitenpakket op, plus een routekaart en business case voor het realiseren van de ambitie.

Extra investeren in cybersecurity is noodzakelijk vanwege enerzijds het tekort aan bekwame professionals en anderzijds de toenemende cyberdreigingen. Organisaties moeten prioriteit geven aan ervaren professionals, voortdurende scholing en afstemming op bedrijfsdoelstellingen en risicotolerantie. Ons Cyber Capacity Building Program biedt trainingen op maat om de wereldwijde cyberweerbaarheid te vergroten, met de nadruk op bescherming van kritieke informatie-infrastructuur, CSIRT-volwassenheid, OT-beveiliging en een weerbaarheids-ecosysteem voor duurzaam succes op lange termijn.

De dreiging van bedrijfsverstoring door cyberaanvallen of andere rampen is zeer reëel, maar met de diensten van KPMG Powered Resilience en bedrijfscontinuïteit ben je voorbereid op bedrijfsverstoring door cyberaanvallen of andere rampen. KPMG helpt je bij het identificeren van bedrijfskritieke diensten, het ontwikkelen van strategieën om de impact en waarschijnlijkheid van een ramp te verminderen, en het opstellen van uitgebreide bedrijfscontinuïteitsplannen. KPMG levert ook crisismanagementplannen en -trainingen, voert weerbaarheidstesten uit en bouwt weerbaarheid op tegen cyberdreigingen.

Nederlandse overheidsorganisaties gebruiken de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) als basis voor de implementatie van informatiebeveiliging. De jaarlijkse rapportage ('In Control Statement') en uitvoering van verbeteracties sturen aan op continue verbetering om de organisatie digitaal weerbaarder te maken. Door risicomanagement toe te passen en controlemaatregelen op te nemen in een PDCA-cyclus, kun je het juiste beveiligingsniveau voor (persoons)gegevens en systemen bereiken binnen de context van je bedrijfsdoelstellingen. Wij helpen je de BIO op de agenda van het bestuur te krijgen en duurzaam en praktisch in te richten binnen je organisatie. 

Een effectieve risicomanagementstrategie voor derden kan jouw reputatie beschermen en de kosten verlagen. Regelgeving vereist dat leveranciers van derden worden gecontroleerd op beveiligingslekken en gegevensverlies, met boetes bij niet-naleving. Wij helpen klanten bij het identificeren en beheren van cybersecurityrisico's die ontstaan door relaties met derden, het minimaliseren van risico's, en het handhaven van de bedrijfscontinuïteit terwijl de regelgeving wordt nageleefd.

Omdat de Digital Operational Resilience Act (DORA) van de EU nieuwe eisen stelt aan entiteiten in de financiële sector, is het van groot belang om de operationele veerkracht van je organisatie te beoordelen en aan te pakken. Om te bepalen of je organisatie op de goede weg is, moet je jezelf de volgende vraag stellen: "Welke stappen hebben we genomen om onze operationele veerkracht te beoordelen en aan te pakken met het oog op de DORA-eisen?"

Wij kunnen je helpen bij het navigeren door deze uitdagingen met onze multidisciplinaire aanpak, waarin specialisten in assurance en auditing, risicomanagement, cyberbeveiliging, digitale strategie, beheer van derden en bedrijfscontinuïteit samenkomen.

Onze uitgebreide aanpak helpt je te voldoen aan de eisen van de DORA en operationele veerkracht te bereiken.

De NIS2-wetgeving van de EU, die in 2025 van kracht wordt, betekent dat bedrijven hun cybersecurity op peil moeten brengen. Niet-naleving kan leiden tot boetes tot 2% van de jaaromzet en bestuursaansprakelijkheid. De oplossing ligt in een goede onderlinge afstemming van IT/OT-stacks, naleving van regelgeving, en de pijlers ‘mensen’, ‘processen’, ‘technologie’ en ‘governance’. Wij helpen bedrijven met een gedefinieerd kader, baseline-assessments, en initiatieven zowel op de korte termijn als transformatief, om een strategisch plan en routekaart naar NIS2-compliance op te stellen en daarmee compliance te bereiken.

Bescherm je toeleveringsketen met een bewezen aanpak om de zwakste schakel te detecteren bij het opsporen van onbekende afhankelijkheden binnen het hele netwerk van partners en leveranciers. Cyberweerbaarheid vereist meer alomvattende oplossingen – het beveiligen van het onderling verbonden ecosysteem. Het is tijd om over te stappen van silo's en lineair denken naar een gezamenlijke inspanning in alle sectoren. Wij helpen je een goed onderbouwd model toe te passen, dat zich via verschillende van onze diensten heeft bewezen, de veerkracht van het ecosysteem te vergroten en groei te bevorderen. Werk met ons samen voor een alomvattende aanpak van de beveiliging van uw toeleveringsketen en de opbouw van duurzame cyberweerbaarheid.