Bestuurders staan tegenwoordig meer dan ooit onder druk om te presteren op het gebied van werknemersbetrokkenheid, juridische compliance en ecologische, sociale en overheidsprestaties. Recente wereldwijde gebeurtenissen hebben deze onderwerpen nog belangrijker gemaakt. Bij het kopen of verkopen van een bedrijf is het van cruciaal belang om de juiste visie, controle, mensen en focus op dealwaarde te hebben. Het is vaak lastig om al die aspecten in het oog te houden bij een fusie, overname, joint venture of herstructurering. Ongeveer 69% van de deals (het kopen en verkopen van een bedrijf) slaagt er niet in om het doel van de deal te bereiken en om aandeelhouderswaarde op lange termijn te leveren. Hoewel er verschillende factoren in het spel kunnen zijn, zeggen M&A-experts en deal executives dat personele kwesties het meest voorkomen als factor bij het mislukken van een deal. 

Het belang van waarde creërende factoren voor werknemers bij een deal

Als er geen strategie is die gericht is op de waarde creërende factoren voor werknemers en als de agenda voor mensen en cultuur niet op orde is, kan dit leiden tot problemen zoals juridische non-compliance, verlies van belangrijk talent, hoge(re) verloopcijfers, ontevredenheid van werknemers, culturele onbalans, verlies van productiviteit, en als gevolg daarvan, een mislukte deal. Wij zijn ervan overtuigd dat deze uitdagingen, mits goed en op het juiste moment aangepakt, kunnen worden omgezet in kansen en mogelijkheden.

Om waarde verhogende factoren mogelijk te maken en de deal te laten slagen, is het absoluut noodzakelijk om een specifieke focus te hebben op de personele aspecten van een deal. Niet alleen is elke deal uniek, elke fase kent ook eigen uitdagingen en eisen:

  • Voordat u tekent, wilt u de prijs van de deal beïnvloeden, risico's beperken en kansen benutten. Verkopers en kopers willen alle inzichten horen en ervoor zorgen dat deze goed worden verwerkt in de Share Purchase Agreements (SPA) en Transition Service Agreements (TSA);
  • Vóór de afronding van de transactie wilt u uw bedrijf en werknemers voorbereiden op de transitie (bijvoorbeeld een scheiding of integratie) en het bedrijf klaarmaken voor Dag 1;
  • Na de afronding van de transactie moet u de deal uitvoeren en de synergie-effecten realiseren. Weerstand van werknemers tegen verandering, culturele verschillen, niet geharmoniseerde salaris- en arbeidsvoorwaardenpakketten, het verlies van belangrijk personeel en het feit dat het uitvoerend management niet bij het nieuwe bedrijf past, kunnen uw gewenste resultaten in de weg staan.

Daarom kan een proactieve aanpak van personeelskwesties en het betrekken van belangrijke stakeholders (werknemers, ondernemingsraden, management, vakbonden enz.) bij het proces u aanzienlijk helpen om de dealstrategie en de gewenste resultaten te bereiken. 

Hoe kunnen wij u helpen met alle relevante HR-aspecten van een transactie?

In de loop der jaren hebben wij een robuust raamwerk ontwikkeld om de personele aspecten aan te pakken. Wij richten ons op het verminderen van risico's en het verhogen van de waarde van transacties met een sterke focus op de menselijke kant. Wij werken nauw samen met onze klanten gedurende de volledige cyclus van een deal ten aanzien van alle relevante HR-aspecten. Ons aanbod richt zich op het ontsluiten van het menselijk potentieel voor waardecreatie, in joint ventures, integraties, separaties en organisatorische herstructureringen. De onderwerpen die we behandelen variëren van het identificeren van risico's in due diligence, tot het ontwerpen van een personeelsstrategie voor de deal, het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, tot het beheren van de integratie en culturele veranderingen voor werknemers. Bijvoorbeeld:

V: Hoe kan HR waarde genereren en synergie bereiken in een deal?

A: Het leveren van een grondig HR due diligence rapport waarin waardecreatie en synergiemogelijkheden worden belicht. De scope van het werk omvat (niet limitatief): personeelsoverzicht, sleutelpersoneel, arbeidsverhoudingen, talent, salaris en uitkeringen, pensioenen, cultuur en HR-dienstverlening. 

V: Hoe zorg je voor compliance bij fusies en overnames als het gaat om arbeidsvoorwaarden, ondernemingsraden, vakbonden en ander HR-beleid?

A: Workshops organiseren om voorlichting te geven over de lokale en wereldwijde arbeidsvoorwaarden en best practices voor harmonisatie.  

V: Hoe kan je de organisatie en werknemers voorbereiden op Dag 1?

A: Een 'Dag 1 Readiness’ plan opstellen om werknemers wegwijs te maken in hun nieuwe wereld. In dit plan komen alle onderwerpen aan bod. Van strategisch niveau (wat is uw personeelsstrategie?) tot operationeel (waar staat mijn laptop, waar ga je zitten, hoe weet ik wie mijn collega's zijn?). 

V: Hoe krijg je overeenstemming binnen de organisatie over de personeelsstrategie voor een deal?

A: Door gebruik te maken van het '9-levers' model en U Collaborate-sessies om overeenstemming binnen het management te krijgen ten aanzien van de personeelsstrategie die ondersteunend is aan de algemene dealstrategie.

V: Hoe kan je de organisatie zo structureren dat het aan de eisen van de deal voldoet?   

A: Het ontwerpen van een operationeel model en organisatiestructuur (inclusief gedetailleerde rolprofilering) door gebruik te maken van Powered HR en andere datagestuurde tools.  

Onze People in M&A diensten

         

HR related services

Direct in contact met onze experts

Ons team wordt geleid door experts in People in een M&A context met ruime ervaring in en met multinationals en private equity-bedrijven. Wij brengen industrie-, strategie- en operationele experts samen in één geïntegreerd team. We kunnen ook een beroep doen op het wereldwijde netwerk van KPMG-experts op alle gebieden van klantervaring tot en met supply chain transformatie.