Supply chains van organisaties zijn de afgelopen decennia steeds complexer geworden en onderlinge afhankelijkheid heeft wereldwijd geleid tot een ongekende druk op de toeleveringsketens. Gedurende de looptijd van een deal is het van groot belang dat de overgang van activiteiten zo min mogelijk verstorend werkt op de uiteindelijke klanten en dat alle veranderingen om de deal mogelijk te maken op een kosteneffectieve manier worden doorgevoerd.

Ons speciale Operations in M&A-team binnen Deal Execution adviseert klanten bij het realiseren en maximaliseren van de transactiewaarde bij complexe afsplitsingen, integraties en herstructureringen. Dankzij onze uitgebreide ervaring weten wij wat kopers en verkopers zoeken tijdens het verloop van een deal en zorgen wij ervoor dat de operationele realiteit wordt vertaald naar financiële cijfers voor de betrokken dealteams. Onze specialisten zijn even bedreven in het presenteren aan een directieteam als in het begeleiden op de werkvloer.

Hoe we je organisatie kunnen helpen

Wij werken in de gehele waardeketen, van inkoop en logistiek, via productie en productontwikkeling, tot en met het contact met de klant. Wij beperken het onderbreken van de normale gang van zaken tot een minimum en maximaliseren tegelijkertijd de waarde van het combineren of scheiden van activa, mensen en processen, gedurende de gehele transactiecyclus.

Wij kunnen u ondersteunen in 4 verschillende situaties:

Integraties en separaties: Wij bieden ondersteuning bij het vaststellen van het optimale operationele model voor de operationele en toeleveringsfunctie in uiteenlopende scenario's, zoals het exploiteren van samengevoegde productiefaciliteiten op de lange termijn. Dit omvat ook het opzetten van operationele overgangsmodellen zodat er minimale verstoring plaatsvindt tijdens de deal;

Operationele due diligence: Als onderdeel van de buy-side of sell-side helpen wij klanten bij het identificeren van relevante operationele raakpunten, transactieoverwegingen en relevante risico's. Dit omvat beschrijvingen van het operationele model, het gebruik van de productiemiddelen, logistieke stromen en mogelijkheden voor operationele kostenverbetering;

Waardecreatie: Of het nu gaat om een snelle strategische koerswijziging, de noodzaak om operationele verliezen te elimineren of de wens om duurzame EBITDA-verbeteringen op de lange termijn tot stand te brengen, ons team van deskundigen zal u in staat stellen de waarde te ontsluiten die reeds in uw organisatie of bedrijf aanwezig is;

Footprinting: Het opstarten, verplaatsen of sluiten van productiefaciliteiten is uiterst complex en omvat veel meer dan het verplaatsen van machines van de ene locatie naar de andere. Ons team zal ervoor zorgen dat een robuust uitvoerbaar plan wordt opgesteld om het programma te helpen beheren en de financiële gevolgen tot een minimum te beperken. 

Direct in contact met onze expert

Ons team wordt geleid door deskundigen met ervaring in Operations in een M&A-context. Wij brengen industrie-, strategie- en operationele experts samen in één geïntegreerd team. We zullen ook gebruikmaken van het wereldwijde netwerk van KPMG met experts van klantervaring tot en met supply chain transformatie.