In veel situaties kan het nuttig zijn een operationele herstructurering uit te voeren. Deze situaties zijn vaak beperkt qua tijd en staan onder hoge druk van interne en externe belanghebbenden. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn:

  • In het kader van een strategische heroriëntatie kunnen bedrijfsactiviteiten worden gebundeld of gecombineerd om de prestaties te verbeteren en/of om ze voor te bereiden op de verkoop;
  • Na het afstoten van een bedrijfsactiviteit of na de afbouw van een bedrijfsactiviteit moet de RemainCo worden afgeslankt en in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe realiteit;
  • Als onderdeel van een turnaround moeten structurele veranderingen in het bedrijf worden doorgevoerd;
  • Eerdere acquisities zijn niet optimaal geabsorbeerd, daarom kan verdere integratie meer waarde voor uw bedrijf creëren.

Een duidelijke beeld op het veranderende bedrijfs- en exploitatiemodel

Al deze situaties vereisen executiekracht vanuit een holistisch perspectief, waarbij de vereiste veranderingen in het bedrijfs- en exploitatiemodel helder worden gekoppeld aan de eenmalige en wederkerende financiële impact tijdens en na de transformatie.

De executie van een operationele herstructurering vereist het creëren van momentum voor de verandering, terwijl alle relevante aspecten zoals governance, wetgeving, ondernemingsraad, operationele en IT-implicaties, en personele en veranderaspecten niet uit het oog mogen worden verloren.

Navigeren door onzekerheid

Het monitoren van voordelen en vooruitgang is een belangrijke succesfactor voor operationele herstructurering. Het verankeren van winstverbeteringsplannen in het budget en het creëren van eigenaarschap voor budgethouders, ondersteund door een eenduidig beeld van de kosten en baten van de herstructurering is essentieel. Een simpele maar doeltreffende PMO zal de controle-instrumenten gereed hebben en klaar hebben staan voor de executie. Zo kunt u op elk moment alternatieve scenario's afwegen tegen hun (financiële) voordelen.

Wij hebben een raamwerk ontwikkeld dat wij gebruiken om klanten te helpen de operationele herstructurering van hun bedrijf vorm te geven en uit te voeren - het '9 Levers of Value'-model:

herstructuringsmodel

Dit model gebruiken helpt om de operationele opzet in overeenstemming te brengen met de gewijzigde doelstellingen en het bedrijfsmodel dat met de operationele herstructurering wordt nagestreefd.

Hoe wij je organisatie kunnen helpen

Deal Execution helpt u bij het opstellen van een gedegen en allesomvattend totaalplan en splitst dit op in beheersbare taken. Wij kunnen u ondersteunen bij het uitvoeren van het plan door gedetailleerde actieplannen op te stellen, verantwoordelijkheden en toezicht voor elke taak vast te stellen, executierisico's te bepalen, en zowel het tijdschema als het traject te specificeren. Bovendien kunnen we specialistische ondersteuning bieden voor werkstromen als uw eigen organisatie deze kennis en ervaring niet bezit of niet kan vrijmaken.

Ons team wordt geleid door deskundigen met ervaring in operationele herstructurering. Wij brengen industrie-, strategie- en operationele experts samen in één geïntegreerd team. We zullen ook gebruikmaken van het wereldwijde netwerk van KPMG met experts van klantervaring tot en met supply chain transformatie.