Belangrijke tax accounting-uitdagingen

Of je nu een enkele transactie verwerkt, nieuwe verslaggevingsstandaarden implementeert of overschakelt op een andere verslaggevingsstandaard, tax accounting staat bovenaan de agenda. Het verantwoorden van winstbelastingen is gekoppeld aan bijna elke standaard die is opgenomen in IFRS, NL GAAP of US GAAP en kan een aanzienlijke invloed hebben op zowel de balans als de winst of het verlies.

Hoe kan KPMG helpen

Onze tax accounting-specialisten kunnen je ondersteunen bij:

  • het opstellen van tax accounting ‘position papers’ voor complexe transacties en herstructureringen, inclusief overwegingen met betrekking tot actuele en uitgestelde inkomstenbelasting;
  • het inzicht geven in de implicaties voor de financiële verslaglegging van nieuwe verslaggevingsstandaarden, IPO's, GAAP-conversies en afsplitsingen. Hierbij zorgen we voor een correcte administratieve verwerking van inkomstenbelastingen in overeenstemming met de relevante verslaggevingsstandaard, inclusief het opstellen en documenteren van (uitgestelde) belastingposities.

Wij zorgen ervoor dat jouw tax accounting op de juiste manier wordt overwogen en ingebed in je financiële verslaglegging.

Capital Markets & Accounting Advisory Services (CMAAS) bestaat uit een toegewijd team van professionals die advies geven over boekhouding en financiële verslaglegging bij een breed scala aan transacties en gebeurtenissen, waaronder naleving van nieuwe of herziene accountingstandaarden en assistentie bij (kapitaalmarkt)transacties. Dankzij onze technische kennis, ervaring in de sector en projectmanagementvaardigheden zijn we goed uitgerust om je bij te staan bij een verscheidenheid aan projecten.

CMAAS services

Uitgelicht

Maak kennis met het team

Stefan Paantjes

Senior Manager Capital Markets Accounting Advisory Services
KPMG Nederland
+31 (020) 656 7404
paantjens.stefan2@kpmg.nl