Belangrijke pre- & post-deal-uitdagingen

Tijdens onderhandelingen over een overname, verkoop of het opzetten van een joint venture is de financiële verslaggeving een belangrijke informatiebron. Daarbij kun je denken aan de waardering, post-deal-integratie, transactie-gerelateerde verslaggevingsvraagstukken en naleving van de vereiste wet- en regelgeving. Fusies, overnames of de verkoop van een divisie leiden vaak tot complexe verslaggevingsvragen.

Voorbeelden van pre- en post-deal reporting-vraagstukken zijn:

  • een carve-out van activiteiten, inclusief het opstellen van carve-out financial statements;
  • het inschatten van de impact op de financiële verslaggeving bij het onderbrengen van een deel van de onderneming in een joint venture;
  • de impact van een andere accounting policy of GAAP van een target op financiële overzichten bij een overname;
  • toewijzing van aankoopprijzen;
  • ad hoc transactiegerelateerd accountingadvies.

Hoe kan KPMG helpen

Onze professionals kunnen je helpen met accountingadvies tijdens de verschillende stadia van een deal. Door onze kennis van en ervaring met het transactieproces kunnen wij goed inspelen op de issues die voor, tijdens of na de deal relevant zijn voor de financiële verwerking.

Financiële verslaggeving wordt steeds uitdagender door de toegenomen complexiteit van de bedrijfsomgeving en transacties. Ook niet-financiële verslaggeving vormt mogelijk een belangrijk onderwerp voor jouw bedrijf. Capital Markets & Accounting Advisory Services (CMAAS) bestaat uit een toegewijd team van professionals die advies geven over boekhouding en financiële verslaglegging bij een breed scala aan transacties en gebeurtenissen, waaronder naleving van nieuwe of herziene boekhoudstandaarden en assistentie bij (kapitaalmarkt)transacties. Dankzij onze technische kennis, ervaring in de sector en projectmanagementvaardigheden zijn we goed uitgerust om je bij te staan bij een verscheidenheid aan projecten.

 

CMAAS services

Uitgelicht