Belangrijke GAAP-conversie-uitdagingen

Maak je je zorgen over hoe een verandering in het verslaggevingsraamwerk je jaarrekening en je bedrijf in het algemeen zullen beïnvloeden? Wij kunnen je helpen begrijpen hoe het verschil tussen de verslaggevingsraamwerken je processen en financiële overzichten beïnvloedt en helpen de juiste beslissingen te nemen op het gebied van verslaggevingsbeleid.

Snelle impactanalyse van IFRS-conversie

We bieden de mogelijkheid om onze KPMG GAAP Conversion Tool te gebruiken om een eerste impactanalyse uit te voeren voor een IFRS-conversie. In een onlineomgeving kun je als klant samenwerken met het KPMG-team en de verschillen identificeren tussen je huidige grondslagen en de vereisten onder IFRS.

Hoe kan KPMG helpen

Voorbeelden van hoe we kunnen helpen zijn:

  • het uitvoeren van een initiële impactanalyse, waarin de verschillen tussen IFRS,
    US GAAP en NL GAAP inzichtelijk worden gemaakt;
  • het identificeren van belangrijke verslaggevingsverschillen en de voorbereiding van accounting position papers;
  • advies geven over keuzes in het accountingbeleid;
  • assisteren bij het opstellen van jaarrekeningen.

We identificeren de belangrijkste accountingverschillen tussen IFRS, US GAAP en
NL GAAP voor jouw bedrijf en helpen je bij de conversie van jaarrekeningen, managementinformatie en KPI's.

Capital Markets & Accounting Advisory Services (CMAAS) bestaat uit een toegewijd team van professionals die advies geven over boekhouding en financiële verslaglegging bij een breed scala aan transacties en gebeurtenissen, waaronder naleving van nieuwe of herziene accountingstandaarden en assistentie bij (kapitaalmarkt)transacties. Dankzij onze technische kennis, ervaring in de sector en projectmanagementvaardigheden zijn we goed uitgerust om je bij te staan bij een verscheidenheid aan projecten.

CMAAS services

Laatste inzichten