Overweeg je om een beursgang te maken?

De start van de beursgang van je bedrijf (zoals een IPO of een obligatie-uitgifte) is een belangrijke gebeurtenis die kan helpen om nieuwe markten en aanzienlijke groei te realiseren. Met de juiste voorbereiding en begeleiding kun je erop vertrouwen dat het IPO-proces soepel en efficiënt verloopt. Een vroegtijdige voorbereiding, vóór je te maken krijgt met onnodige tijdsdruk van het emissieproces, biedt je een goede start, vermindert je risico's en voorkomt ingrijpende verrassingen.

Belangrijke IPO-uitdagingen

Een IPO vraagt ​​om intensieve voorbereidende maatregelen die veel van een onderneming vergen en vaak onder grote tijdsdruk moeten worden uitgevoerd. Hoewel bedrijven met verschillende uitdagingen in hun IPO-proces worden geconfronteerd, leert de ervaring ons dat er ook gemeenschappelijke thema's zijn:

Omvang van middelen
Het IPO-proces vereist intensieve inspanningen gedurende langere periode met strakke deadlines. Je moet daarnaast ook jouw aandacht geven aan het leiden van het bedrijf. Het is buitengewoon belangrijk om over voldoende aanvullende middelen te beschikken om te kunnen voldoen aan de ‘business as usual’-vereisten en de extra werklast die het IPO-proces met zich meebrengt.

Informatie
Het IPO-voorbereidingsproces omvat het identificeren, beoordelen en verwerken van veel informatie die aan het ondersteunende ‘deal’-team moet worden verstrekt en deel uitmaakt van de relevante IPO-documentatie. Dit vereist veel analysecapaciteit en tijd van je onderneming. Wellicht ontbreekt het hieraan bij jouw huidige teams of hebben zij niet de benodigde vaardigheden om hiermee om te kunnen gaan.

Relevante vaardigheden
Gezien de complexiteit die met een IPO gepaard gaat, heb je bekwame medewerkers of professionals nodig om jouw IPO-proces te ondersteunen op het gebied van financiële rapportages, belastingen, juridische zaken, interne controles, relaties met investeerders, etc. Het inhuren van al deze vaardigheden en het opbouwen van een intern team kan op korte termijn niet haalbaar zijn.

Coördinatie
Met een naadloos voorbereidingsproces kan het deal-team ervoor zorgen dat de talrijke werkprocessen gestroomlijnd werken. Degelijk en zorgvuldig projectmanagement is een must voor een succesvolle en tijdige voltooiing van alle vereiste taken en om dubbel werk te voorkomen. Met het oog op deze uitdagingen en complexiteit heb je een betrouwbare, onafhankelijke IPO-adviseur nodig die je door het hele proces kan begeleiden en je kan ondersteunen bij jouw IPO-traject.

SPAC

SPAC is voor veel ervaren managementteams en sponsors een populaire manier geworden om bedrijven naar de beurs te brengen. Bijgevoegd vind je onze flyer en brochure met informatie over een SPAC-transactie en hoe wij je bijstaan in een dergelijk proces.

Hoe kan KPMG helpen

Het KPMG Capital Markets-team biedt een volledig scala aan diensten om je te helpen bij je beursgang of alternatieve strategieën, waaronder:

  • het uitvoeren van een uitgebreide IPO-gereedheidsbeoordeling om jouw behoeften en eventuele knelpunten te identificeren en het geven van bruikbare aanbevelingen om het IPO-proces efficiënt en kosteneffectief te ondersteunen;
  • het aanpakken van de cross-functionele gevolgen van structurele veranderingen die kunnen voortvloeien uit het registratieproces en nieuwe vereisten voor interne controles, corporate governance, belastingen en financiële verslaglegging;
  • begeleiding tijdens het hele aanbiedingsproces om de noodzakelijke vereisten te implementeren voor het opbouwen van een duurzame aanpak om te voldoen aan de behoeften van een beursgenoteerde onderneming;
  • hulp bieden bij het opstellen van de vereiste financiële verslaglegging en de inhoud van het aanbiedingsdocument, inclusief een audit-trail en ondersteuning bij het (goedkeurings)proces met de toezichthouder;
  • het verschaffen van zekerheid door middel van een patronaatsverklaring.

Capital Markets & Accounting Advisory Services (CMAAS) bestaat uit een toegewijd team van professionals die advies geven over boekhouding en financiële verslaglegging bij een breed scala aan transacties en gebeurtenissen, waaronder naleving van nieuwe of herziene accountingstandaarden en assistentie bij (kapitaalmarkt)transacties. Dankzij onze technische kennis, ervaring in de sector en projectmanagementvaardigheden zijn we goed uitgerust om je bij te staan bij een verscheidenheid aan projecten.

CMAAS services

Laatste inzichten