Een ontoereikende accounting manual en onvolledige verslaggevingsinstructies kunnen resulteren in incorrecte financiële rapportages. Stakeholders – zoals management, investeerders en analisten – verlangen een overzichtelijke weergave van jouw resultaten, gebaseerd op correcte en consistente toepassing van accounting policies. Dit kan een uitdaging vormen.

Digital Accounting Manual

Jouw Digital Accounting Manual maakt de financiële normen van het bedrijf beschikbaar voor jouw financiële gemeenschap op een digitale en gebruiksvriendelijke manier. Het dient als de ‘single source of truth’ en bevat samenwerkingsfuncties waarmee jouw financiële gemeenschap gezamenlijk de financieringsnormen kan handhaven.

Hoe kan KPMG helpen

KPMG helpt ervoor te zorgen dat jouw accounting manual de meest recente verslaggevingsvereisten correct weergeeft en op een gebruiksvriendelijke manier is opgesteld. Dit doen wij onder meer door:

  • planning en voorbereiding van de implementatie van nieuwe accountingstandaarden;
  • het beoordelen van de vaktechnische juistheid en volledigheid van jouw accounting manual en deze te updaten waar nodig;
  • nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verslaggeving over te brengen naar jouw accounting manual en de gebruiksvriendelijkheid ervan te vergroten;
  • een (digitaal) boekhoudhandboek op een gebruiksvriendelijke manier ter beschikking te stellen aan jouw financiële afdeling (IFRS, US GAAP en Dutch GAAP);
  • in een initiële beoordeling van de jaarrekening vast te stellen of deze voldoet aan de relevante toelichtingsvereisten;
  • te ondersteunen bij het opstellen van de jaarrekening en toelichtingen.

Capital Markets & Accounting Advisory Services (CMAAS) bestaat uit een toegewijd team van professionals die advies geven over boekhouding en financiële verslaglegging bij een breed scala aan transacties en gebeurtenissen, waaronder naleving van nieuwe of herziene accountingstandaarden en assistentie bij (kapitaalmarkt)transacties. Dankzij onze technische kennis, ervaring in de sector en projectmanagementvaardigheden zijn we goed uitgerust om je bij te staan bij een verscheidenheid aan projecten.

CMAAS services

Uitgelicht