Kun je wat vertellen over jouw werkzaamheden, het team waarin/waarmee je werkzaam bent en jouw belangrijkste uitdagingen?

Als Europarlementariër voor de VVD zet ik mij vanuit Europa in voor alles dat rijdt, vliegt en vaart. Verduurzaming is daar een belangrijk onderdeel van. Daarbij hamer ik erop dat het van mij allemaal niet minder hoeft, maar wel een stukje schoner. Verder zet ik mij in voor een gezonde economie waarbij de staatsschulden in de EU op orde zijn en de inflatie beperkt blijft.

Ik heb in mijn team een aantal medewerkers die mij inhoudelijk adviseren, de agenda regelen en ondersteunen bij logistieke zaken. Tezamen met mijn vier VVD-collega Europarlementariërs zitten we in liberale fractie genaamd, Renew Europe. Daarin hebben ook liberale Europarlementariërs uit andere lidstaten zitting.

 

Welke ontwikkelingen spelen er binnen jouw organisatie?

In mijn werk als Europarlementariër komt voor mij alles samen: keihard werken, slim schakelen en belangen afwegen. En dat alles voor het mooiste doel dat er is: een sterke Europese transportsector, voor een sterk, vrij en welvarend Nederland. Dit vindt echter plaats in een uitdagende tijd waar de dynamiek groot is, denk bijvoorbeeld aan de eerder genoemde oorlog in Oekraïne, de instabiliteit in het Midden-Oosten, of de gevolgen van de coronacrisis die voor bedrijven nog merkbaar zijn. Maar ook zaken als de geopolitieke volwassenwording van Europa en de Europese Green Deal zijn ontwikkelingen die een impact hebben op veel van mijn werkzaamheden. Het ‘Fit for 55 pakket’ bevat maatregelen om de CO2 uitstoot met 55% in 2030 te verminderen, heeft grote impact op de transportsector. Zo valt de maritieme sector voortaan onder het ETS handelssysteem en moet er betaald worden voor het uitstoten van broeikasgassen. En krijgt de luchtvaartsector te maken met een bijmengverplichting van schonere brandstoffen. Bedrijfsleven en overheden moeten hand in hand aan deze opgaven en oplossingen werken.

Op 6 juni zijn de Europese verkiezingen die ook weer voor een andere dynamiek zorgen. Zo vinden er veel personele veranderingen plaats, maar ook politieke verschuivingen die de verhoudingen binnen het parlement veranderen.

 

Een veel besproken onderwerp is ESG. Hoe gaan jullie hier binnen jullie organisatie mee om?

Het Europees Parlement neemt veel wetgeving aan op gebied van duurzaamheid. Daarmee wordt de transitie in gang gezet naar een schonere wereld. ESG-wetgeving is daar een voorbeeld van en richt zich op bewustwording en rapportage van milieu-, sociale en bestuurlijke factoren binnen organisaties. De insteek is goed en belangrijk, maar we moeten wel voorkomen dat dit in de praktijk qua rapportageverplichtingen een te grote administratieve druk legt op bedrijven, zeker op het MKB. Dit soort wetgeving en regels moet wel behapbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn en blijven.

Wat op gebied van verduurzaming natuurlijk niet helpt, is dat het Europees Parlement elke maand ‘verhuist’ van Brussel naar Straatsburg. Ik / de VVD is hier altijd op tegen geweest en ziet graag één (duurzame) vergaderlocatie.

 

Zijn er lessen die je uit jouw tijd bij KPMG hebt getrokken en die nog steeds van invloed zijn op de manier waarop jij vandaag werkt? En in de samenwerking met jouw team/collega’s?

Binnen KPMG was er altijd het ‘meekijkprincipe’ bij het schrijven van offertes, opleveren van rapporten, maken van (de welbekende strakke ) powerpointslides.

Dat doe ik nog altijd binnen mijn politieke werk en is en blijft heel waardevol. Bij het maken van amendementen voor wetgeving, bij inhoudelijke notities of bij persberichten voor social media posts.

 

Heb je nog een tip voor voormalige en huidige collega's van KPMG?

KPMG is een prachtbedrijf waar je ongelofelijk veel ruimte krijgt om te leren, te ontwikkelen, te ervaren! De diversiteit aan opdrachten, vraagstukken, klanten en collega’s geeft daar alle mogelijkheden toe. Pak dat met beide handen aan en maak bovenal veel plezier met elkaar!

Wil jij ook meedoen aan deze rubriek? Dan kan je dat aangeven door een mail te sturen aan alumni@KPMG.nl en dan zullen wij contact met je opnemen.