In deze editie van de Consumentenmarkt & Retail nieuwsbrief vindt u de update van Q1 2023. In het eerste kwartaal was er een aanzienlijke daling in fusies en overnames, met een opmerkelijke daling van het aantal transacties, vooral in buy-outtransacties, met meer dan 70% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het financiële landschap werd gekenmerkt door moeilijkheden bij het verkrijgen van traditionele financiering, wat leidde tot een toename van het aantal verkopersleningen. Daarnaast lieten de resultaten van beursgenoteerde consumentenbedrijven in het eerste kwartaal aanzienlijke prijsstijgingen zien voor merkartikelen, waardoor de inflatiedruk werd gecompenseerd, maar onlinebedrijven hadden te maken met een negatieve reële groei. Merkartikelenbedrijven reageren op de inflatie door aanzienlijke prijsverhogingen door te voeren. Onlinebedrijven blijven echter kampen met een negatieve reële groei, mogelijk als aanhoudend post-COVID effect.

Schrijf u in voor ons Finance Professional Program

Wij houden u op de hoogte per e-mail. Geef hier uw voorkeuren door.