Europa speelt een centrale rol in de revolutie op het gebied van elektrische mobiliteit en blijft na China de grootste afzetmarkt voor elektrische voertuigen (EV's). De verkoop van EV's in Europa is in 2022 zelfs met 15% gestegen tot 2,7 miljoen auto’s, en deze groei zal de komende jaren waarschijnlijk alleen maar toenemen naarmate het Europese klimaatbeleid verder vorm krijgt.

Overheden in Europa blijven autofabrikanten en consumenten stimuleren om te elektrificeren, maar hanteren tegelijkertijd zwaardere belastingen en boetes. Recente ontwikkelingen zoals het 'Fit for 55'-pakket (het EU-plan voor een groene transitie) en strengere CO2-emissienormen in de EU zullen er waarschijnlijk voor zorgen dat EV’s in in 2023 ruim 25% van de nieuw verkochte auto’s uitmaken.

Naast de regelgeving blijft de oplaadinfrastructuur voor EV's echter een grote rol spelen, vooral nu veel nationale regeringen het gebruik van benzine- en dieselvoertuigen ontmoedigen en tegelijkertijd EV-subsidies (bijvoorbeeld in de vorm van wegenbelasting) terugschroeven. De uitrol van laadinfrastructuur (zowel reguliere laders als snelladers) in Europa blijft een uitdaging, onder andere door:

1.       Hoge aanschafprijzen voor nieuwe EV’s (in combinatie met onzekerheid over de restwaarde) en stijgende prijzen voor elektriciteit

2.       Beperkte reismogelijkheden binnen de EU vanwege onvoldoende oplaadfaciliteiten

3.       Onvoldoende beschikbaarheid van zeldzame materialen die nodig zijn voor de productie van accu’s en laadpalen

4.       Problemen met de integratie tussen auto's, oplaadinfrastructuur (bijvoorbeeld door verschillende apps), zonnepanelen, stroomnetwerk thuis en andere mobiliteitsoplossingen

5.       Uitdagingen met de grootschalige implementatie van elektrische vrachtauto’s, doordat er een gebrek is aan specifieke laadinfrastructuur en een beperkte actieradius voor lange afstanden

6.       Overbelasting van het stroomnetwerk, wat niet alleen de verdere uitrol van oplaadpunten beperkt, maar ook de productie van hernieuwbare energie

In deze reeks van Charging Ahead-publicaties onderzoeken we elk van deze uitdagingen één voor één. We beperken we ons niet tot een analyse, maar we doen ook suggesties voor oplossingen. We hopen dat dit nieuwe inzichten biedt voor iedereen in de sector.