In de huidige digitale economie staan bedrijven voor de uitdaging om tegelijkertijd te voldoen aan hun ESG-doelstellingen (Environmental, Social en Governance) en te zorgen voor robuuste maatregelen op het gebied van cyberbeveiliging en privacy. Deze zorgen staan al enkele jaren op de voorgrond van de wereldwijde risicokaarten. Terwijl milieuaspecten van de ESG-agenda veel aandacht hebben gekregen, zijn andere elementen zoals cyberbeveiliging en privacy minder goed ontwikkeld. Dit is zorgwekkend omdat cyberbedreigingen steeds vaker voorkomen en een impact hebben op de bedrijfsactiviteiten, de continuïteit en de reputatie van bedrijven.

De druk op bedrijven om transparant te zijn over hun betrokkenheid bij cyberbeveiliging en ESG neemt toe. Cyberbeveiliging heeft meer aandacht gekregen van regelgevende instanties, die nu een snelle en uitgebreide melding van incidenten eisen, evenals openbaarmaking van de volwassenheid van de cyberbeveiligingscontrole van een organisatie. Bovendien heeft het snijvlak van cyberbeveiliging en de ESG-agenda een centrale rol gekregen in het vormgeven van de toekomst van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Dit rapport onderzoekt het verband tussen ESG en cyberbeveiliging. Er wordt ingegaan op de voordelen van het samen beheren van deze kwesties en hoe een geïntegreerde aanpak het welzijn van een organisatie kan waarborgen, haar toekomst veilig kan stellen en de belangen van klanten en zakenpartners kan beschermen. Door cyberrisico's aan te pakken binnen het bredere kader van ESG, kunnen bedrijven hun activiteiten, klanten en reputatie effectief beschermen en tegelijkertijd voldoen aan hun bredere sociale en milieuverplichtingen.

Neem contact met ons op