Door lokale samenwerking tussen inwoners, het bedrijfsleven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden valt een wereld te winnen in de aanpak van grote opgaven. Een van de vormen om deze lokale samenwerking te organiseren is middels open innovatie-ecosystemen. In dergelijke ecosystemen wisselen partijen kennis en expertise uit, gaan ze samen op zoek naar innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en betrekken ze inwoners of eindgebruikers bij het inbrengen en/of ontwikkelen van nieuwe ideeen. Zo ontstaan innovatieve oplossingen die door de verschillende partijen afzonderlijk niet of nauwelijks te realiseren zijn.

Open innovatie-ecosystemen zijn een krachtige bron van nieuwe oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken. Het succes van deze samenwerkingsvorm staat of valt echter met een professionele aanzet en sturing.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.