Sinds begin 2020 zijn we geconfronteerd met meerdere crisissen. Het dagelijkse leven werd beheerst door de corona, terwijl de humanitaire crisis in Oekraïne ontstond. Dit bleek de katalysator te zijn voor het omverwerpen van de macro-economische staat van stabiliteit die we al enige tijd genoten. De economische gevolgen werden ernstig merkbaar door sancties, verstoringen van de supply chain en een aanhoudende inflatiedruk, die wereldwijde economische gevolgen had. Dit had uiteraard weer gevolgen voor de belangrijkste factor voor de algemene gezondheidstoestand van een bank: de rentetarieven. We hebben al heel lang niet meer meegemaakt dat de rente zo snel steeg en het spreekt voor zich dat dit op zijn beurt ingrijpende gevolgen heeft voor de stabiliteit van de banken.

In deze vijfde editie van de State of the Banks (FY22) staan wij stil bij de resultaten van de vier grootste Nederlandse banken in het nieuwe normaal - zoals gezegd sterk beïnvloed door een snelle omslag naar een verkrappend monetair beleid. Wij gaan in op de impact op belangrijke bankthema's en geven ook onze visie op trending - maar uitdagende - onderwerpen als ESG, Connected Banking en DORA.

Geïnteresseerd?

Download de PDF hieronder en lees de volledige publicatie:

Lees meer

Contact