De inzet van digitale oplossingen heeft een vlucht genomen in onze nieuwe werkelijkheid, veroorzaakt door de pandemie. Dat betekent dat de daarmee samenhangende beveiligingstechnologie ter versterking van de cyber weerbaarheid niet kan achterblijven. Het verhogen van alleen de technologische inzet is hierbij echter niet voldoende. In de wapenwedloop tussen cyberdreigingen en digitale weerbaarheid is de manier waarop mensen met deze technologie omgaan allesbepalend, zeker bij de overheid. De rol van de overheid hierin is immers, als beheerder van uiterst sensitieve data, niet alleen cruciaal binnen haar eigen organisatie. 

Wilt u meer weten? Download de 2-pager via onderstaand formulier of lees de blogs onderaan de pagina.

Download de 2-pager: Digitale Weerbaarheid

     

Wat biedt KPMG?

KPMG ziet de huidige investeringsbehoefte van de overheid om haar digitale weerbaarheid te versterken als een uitstekende kans om dit hand in hand te laten gaan met investeringen in de mensen die ermee gaan werken. De steeds verder evoluerende cyberdreigingen vereisen flexibiliteit en een continu lerend vermogen van hun medewerkers en leidinggevenden. En vragen, afhankelijk van het gekozen risicobeleid hieromtrent, om een juiste mix van competenties binnen de organisatie.

KPMG begeleidt organisaties in hun reis naar een volwassen digitale weerbaarheid volgens de principes van ‘change by design’ door niet alleen een nieuwe technologie, maar ook nieuw gedrag te omarmen. Want hoe vernuftig de beveiligingstechnologie ook is, deze staat of valt door de manier waarop het gebruikt wordt: door uw mensen.

Wilt u meer weten? Download de paper hier.