Op dinsdag 26 maart 2024, van 12.00 tot 13.00 uur, organiseert KPMG een webinar voor iedereen die werkzaam is in de publieke sector met interesse voor de toepassingen van AI. 

Onderwerp

Net als in andere sectoren zijn binnen de publieke sector de verwachtingen van AI hoog. Daarbij wordt al snel gedacht aan generatieve AI-oplossingen, zoals ChatGPT, dat binnen een jaar na lancering als gratis dienst is overspoeld door honderden miljoenen gebruikers. 

Maar wat is nou de échte meerwaarde van AI in de praktijk? De dienstverlening aan burgers, het verbeteren van de efficiency van processen of het ondersteunen van experts in het veld? 

Naast een veelvoud aan voorbeelden hoe medewerkers ondersteund kunnen worden met AI, zijn overheidsorganisaties ook op zoek naar grotere, impactvolle use cases die echt het verschil gaan maken. Welk beleid heb je nodig om dit in goede banen te leiden? Wat is het verschil in aanpak tussen ‘AI you buy’ en ‘AI you build’? Wat zijn de lessen die we kunnen leren van het ontwikkelen van AI-toepassingen specifiek voor overheidsorganisaties? Hoe kan AI helpen in het vasthouden van kennis in een vergrijzende organisatie?

Wij laten je graag zien hoe je nieuwe ideeën voor deze (generatieve) AI in je organisatie identificeert en welke aspecten daarbij komen kijken ten aanzien van onder andere technologie, mens en data, maar ook welke juridische aspecten van belang zijn. We nemen je mee in onze hands-on-ervaring, waarbij we je laten zien waar je tegenaan kunt lopen bij het realiseren van deze use cases. Dit doen we samen met een gastspreker van een overheidsorganisatie en aan de hand van inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

Sprekers

  • Johan Kremer, Afdelingsmanager IV/CIO Instituut Mijnbouwschade Groningen
  • Deborah Hofland, Partner Publieke Sector KPMG
  • Ruben de Wolf, Partner Data & Analytics KPMG
  • Frank van Praat, Director Responsible AI KPMG

Programma

 12:00   Start webinar 
 13:00  Einde

Contact

Indien je vragen hebt over het aanmelden kun je contact opnemen met Jeppe Peters via events@kpmg.nl.

informative image