Luuk Versluis

Partner KPMG Health

KPMG Nederland

​Luuk is partner in de zorgpraktijk van KPMG. Hij werkt voor zorgaanbieders, medtech en diagnostiekbedrijven. Daarbij richt hij zich op zowel op strategie als veranderkundige trajecten. Voor KPMG was hij werkzaam als strategieconsultant en in het management van ziekenhuizen. Kenmerkend voor zijn aanpak is de balans tussen het analytisch juiste antwoord op een vraagstuk en de mogelijkheden om daadwerkelijk verandering tot stand te brengen. Het doel om 'los te komen van het papier' staat daarbij voorop.

Voorbeelden van opdrachten zijn

  • Begeleiden van ziekenhuizen bij de ontwikkeling van hun meerjarenstrategie, inclusief de vertaling en overgang naar implementatie. Redenerend vanuit visie en feiten, vaak in intensieve samenwerking met zowel de eigen organisatie als met de belangrijkste (externe) stakeholders, zodat direct nadat de strategie is vastgesteld 'naadloos' tot implementatie kan worden overgegaan
  • Fusiebegeleiding van diverse zorginstellingen: bestuurlijke en juridische fusies, realisatie van synergiepotentieel in bedrijfsvoering, begeleiding van zorgprofessionals/teams om te komen tot eenheid in zorgmodellen
  • Diverse vraagstukken rondom shared care en samenwerking in de keten, waaronder verplaatsing van zorg van 3e naar 2e lijn, en van 2e naar 1e lijn, inclusief de technische integratie en uitwerking van de verschillende opties voor uitwisseling van (patiënt)data
  • Verbetertrajecten in ziekenhuizen, met daarbij de invoering en verbetering van de 'datagedreven prestatiedialoog' op de werkvloer om het verbeterpotentieel daadwerkelijk te realiseren. Diverse aandachtsgebieden: kostenbesparing, procesoptimalisatie, planningsoptimalisatie met invoering van lerende algoritmes om continu te verbeteren
  • Implementatie van waardegedreven zorg, met vaststelling van de juiste indicatoren, ontsluiting van de systemen, data analyse, dashboarding en invoering van de verbeterdialoog
  • Gezondheidszorg

  • Strategie

  • Bedrijfsvoering

  • Fusies en overnames

  • Digitale transformatie

Voor vragen of meer informatie