Arjen van Ulden

Manager, Customer & Brand Strategy

KPMG Nederland

Ik ben een strategie consultant met een achtergrond in human behavior en research. Mijn vertrekpunt is altijd het menselijk perspectief. Bijvoorbeeld klanten, medewerkers of patiënten. Daarmee zijn mijn kennis en vaardigheden aanvullend aan consultants die systemen, procesessen en operationele data als uitgangspunt nemen (bv. financiële data, logistiek, IT). Samen helpen we organisaties om te groeien.

Expertisegebieden
Human behavior, Research, Customer experience, Branding, Sustainability, Entrepreurship

  • Strategie
  • Msc in Sociology, University of Tilburg