Wim Teeuwissen

Head of Pensions Audit

KPMG Nederland

Wim Teeuwissen is voorzitter van de branchegroep Pensions Audit binnen KPMG Nederland. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring in de controlepraktijk van KPMG, sinds 1992 met name in de financiële sector. Van 1998 tot en met 2008 was Wim lid van de Sectorcommissie Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen van het Koninklijk NIVRA.

Sinds 2008 is hij lid van de werkgroep van de Raad voor de Jaarverslaggeving inzake RJ610 (Pensioenfondsen) en vanaf 2012 is hij voorzitter van deze werkgroep. Sinds 1992 heeft Wim zich gespecialiseerd in de controle van verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen.

Naast de reguliere controlewerkzaamheden inzake statutaire jaarrekeningen en verslagstaten is Wim verantwoordelijk (geweest) voor verschillende ISAE3402 opdrachten, overige assurance dienstverlening, IFRS verslaggevingsvraagstukken en ondersteuning bij due diligence werkzaamheden bij verzekeringsmaatschappijen.

  • Adviesdiensten
  • Assurance
  • Controle
  • Financiële dienstverlening
  • IFRS en veranderingen in financiële verslaggeving
  • Pensioenfondsen
  • Publiek beleid en veranderingen in toezicht
  • Risicoadvisering
  • Verzekeringen

Voor vragen of meer informatie