Dennis Stam

Director, Digital Enablement

KPMG Nederland

Dennis is director binnen Digital Enablement, onderdeel van KPMG Advisory. Hij is gespecialiseerd in de gehele softwarevoortbrengingsketen en daarbinnen voornamelijk op de onderwerpen testing en testmanagement. Hij is verantwoordelijk voor de dienstverlening rondom softwarekwaliteit, en voert daarbij een prominente rol op het gebied van testen en testmanagement.

  • MSc, Informatica & Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam

  • EMITA, IT Auditing, ESAA.

  • CISA

  • Certified SCRUM Master

  • TMap Next Foundation

  • Testen, Agile

  • Softwarekwaliteit, Softwareontwikkeling

  • Adviesdiensten

  • ISO 25010

  • Performancetesten

Voor vragen of meer informatie