Dennis Stam

Senior Manager, Digital Enablement

KPMG Nederland

Dennis is senior manager binnen Digital Enablement, onderdeel van KPMG Advisory. Hij is gespecialiseerd in de gehele softwarevoortbrengingsketen en daarbinnen voornamelijk op de onderwerpen testing en testmanagement. Hij is verantwoordelijk voor de dienstverlening rondom softwarekwaliteit, en voert daarbij een prominente rol op het gebied van testen en testmanagement.

Expertisegebieden

Testen, softwarekwaliteit, adviesdiensten, softwareontwikkeling, agile, performancetesten, ISO 25010

 

  • Technologische innovatie
  • MSc, Informatica & Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam

  • EMITA, IT Auditing, ESAA.

  • CISA

  • Certified SCRUM Master

  • TMap Next Foundation