Patrick van Hardevelt

Director

KPMG Nederland

Patrick geeft leiding aan de Contract Compliance Services praktijk welke onderdeel is van de Internal Audit, Risk & Compliance Services dienstverlening. Patrick heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van financial audits en het brede spectrum van Contract Compliance en third party reviews. Binnen dit spectrum worden onder zijn verantwoordelijkheid third party compliance reviews uitgevoerd en heeft hij compliance programma’s ontwikkeld ten behoeve van klanten. Patrick stelt zijn neutrale houding tussen de klant en de third party centraal met behoud van zijn concrete toegevoegde waarde.

  • Software Asset Management

  • Supplier en Procurement review

  • Royalty review

  • Software License Compliance review

Voor vragen of meer informatie