Jeroen Heijneman

Senior manager Financial Risk Management Banking

KPMG Nederland

Nu de 2008 post-crisis hervorming op terrein van kapitaal en liquiditeit tot een einde komen, dienen banken en andere financiële instellingen zich te wapenen tegen nieuwe risico’s voor financiële stabiliteit – zoals ESG risico’s. Jeroen volgt deze ontwikkelingen op de voet en helpt klanten met allerlei implementatievraagstukken rondom kredietrisico-, kapitaal en liquiditeit management.

  • Bankensector
  • Financieel risicomanagement
  • Kapitaalmarkten
  • Investment Analysis MSc.

  • Financial Management MSc.

  • CFA Charter holder

Voor vragen of meer informatie