Bob Hoogendoorn

Directory Sustainability

KPMG Nederland

Mijn drive is om uitdagingen, zoals klimaatverandering en de energietransitie, te verbinden met kennis en technologie. Met als doel oplossingen te ontwikkelen en het maatschappelijk vertrouwen in een duurzame toekomst te vergroten. Met een PhD in de Aardwetenschappen en een brede interesse heb ik de afgelopen 25 jaar ervaring opgedaan als universitair onderzoeker, project- en programmamanager en operationeel manager.

  • PhD Applied Earth Sciences, Delft Univeristy of Technology

  • Climate risk

  • Responsible sourcing

  • Coastal flooding

  • Carbon capture

Voor vragen of meer informatie