Maarten van Eerde

Senior Manager

KPMG Nederland

Maarten is werkzaam als senior manager binnen KPMG Digital in Nederland. Zijn projecten bevinden zich op het snijvlak tussen business en IT. De meeste tijd heeft hij een projectmanager rol in projecten die een IT-component hebben. Maarten is gespecialiseerd in (agile) operating model ontwerp en meer specifiek in hoe organisaties effectiever kunnen werken door het omarmen van agile methoden die silo’s doorbreken en afdeling overstijgende waardestromen mogelijk maken. Hij is een gecertificeerd Scaled Agile Framework (SAFe) Practice Consultant en trainer en Large Scale Scrum (LeSS) Practitioner.

In zijn projecten heeft hij vaak een transformatiemanager rol, die verantwoordelijk is voor het realiseren van verandering, maar hij heeft ook ervaring met strategie en ontwikkeling van roadmaps. Ook is hij ervaren in het uitvoeren van assessments zoals IT assessments of het uitvoeren van een IT due diligence. Maarten heeft een MSc in Technology Management van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij bezit projectmanagement certificaten in Prince-2 Practitioner en Managing Successful Programs.

  • Agile organisatieontwerp

  • Agile operatingmodellen

  • Agile transformaties

  • Scaled Agile Framework

  • Digitale strategieen

Voor vragen of meer informatie