Boudewijn Broers

Senior Manager Asset Management & Pensions

KPMG Nederland

Boudewijn Broers is werkzaam als senior manager binnen het Pensions Advisory Team van KPMG. Hij heeft een (fiscaal)juridische achtergrond met een specialisatie in pensioenrecht (“certified pension lawyer”). Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring in het adviseren van pensioenfondsen, pensioenuitvoerders en werkgevers op het gebied van pensioenen. Boudewijn heeft expertise o.a. gericht op wet- en regelgeving, pension fund governance, stakeholdermanagement en het begeleiden van verandertrajecten. 

Boudewijn is vaste redacteur van het geschrift “Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen” en is jaarlijks gastspreker op de Universiteit Maastricht. Ook is hij lid van de Vereniging van Pensioenjuristen en de Vereniging van Pensioenrecht.

Deze brede praktische en theoretische ervaring gebruikt Boudewijn bij de advisering van de  opdrachtgevers van KPMG. Daarbij zoekt hij nadrukkelijk de in- en externe samenwerking op om te komen tot het gewenste resultaat. 

Expertisegebieden:

Pensioenen, Pensioenakkoord, Adviesdiensten, Consulting, Pensioensector, Wet- en regelgeving, Pension fund Governance, Fiscaliteit, Pensioentransities 

Publicaties

Boudewijn publiceert regelmatig, waaronder:

  • Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (2022)
  • Kan big data ons keuzegedrag sturen? (2017)
  • Er zijn meerdere wegen die tot opdrachtaanvaarding leiden (2015)
  • Besluit internationale aspecten van pensioenen en waardeoverdracht (2010)
  • De zzp-er: verzekerd van een adequaat pensioen? (2009)
  • Outsourcing van pensioenregelingen (2007) 

Voor vragen of meer informatie