Alex Brouwer

Partner Digital Advisory

KPMG Nederland

Alex heeft ruim 30 jaar werkervaring waarvan 10 jaar in IT Management posities. Hij heeft verschillende internationale veranderprogramma’s en de technologie functie van een grote vermogensbeheerder geleid. De afgelopen 12 jaar bij KPMG heeft Alex zijn focus gelegd op het adviseren van cliënten met IT Business Transformaties, het ontwikkelen van digitale- en IT strategieën en de daar bijbehorende operating modellen. Ook begeleidt hij klanten bij de uitvoer van verandertrajecten met een groot IT component. Alex heeft de afgelopen jaren tientallen Due Diligence onderzoeken uitgevoerd bij (IT) organisaties en heeft daarmee een groot referentiekader hoe een goede digitaal gedreven organisatie er uitziet. Hij heeft vanuit het verleden veel ervaring in de financiële sector, maar heeft de afgelopen jaren zijn focus verlegd naar middelgrote bedrijven zoals familiebedrijven, Private Equity owned bedrijven en scale-up’s.

Expertise
Digital strategy, IT transformatie, investment management, banking Systems, pensioenen.