Om als organisatie nu en in de toekomst een rol van betekenis te kunnen blijven spelen, is digitalisering essentieel. Technologie is een fundamentele bouwsteen voor digitale transformatie en de rol van clouddiensten wordt hierin steeds groter. Veel organisaties zijn inmiddels gestart met hun reis naar de cloud voor een of meer toepassingen en een steeds groter aantal organisaties maakt de stap naar een ‘cloud tenzij’-beleid. We zien dat veel organisaties terecht zorgvuldige, weloverwogen stappen zetten. Ze houden rekening met de vele voordelen van clouddiensten zoals flexibiliteit, schaalbaarheid en kostenefficiëntie.

Tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor beveiliging, privacy, wet- en regelgeving en beschikbaarheid. De route van ‘oud’ naar ‘nieuw’ is voor elke organisatie anders, maar we constateren ook dat die route een aantal terugkerende thema’s en mijlpalen bevat.

In deze publicatie vindt u meer informatie over de route naar de cloud, de dilemma's en uitdagingen en hoe we u kunnen helpen.