• Marco Frikkee, Partner |
  • Jelmer van de Ridder, Manager |

Hoge actiebereidheid van assetmanagers voor klimaatdoelstellingen

Alle assetmanagers die in 2019 het Klimaatcommitment financiële sector hebben ondertekend, hebben voldaan aan hun belofte uiterlijk eind 2022 klimaatactieplannen op te leveren. Dit blijkt uit de Voortgangsrapportage van het Klimaatcommitment dat begin 2023 door KPMG is opgesteld. Demissionair minister Kaag van Financiën en demissionair minister Jetten voor Klimaat en Energie prijzen de sector om hun betrokkenheid en actiebereidheid om bij te dragen aan de doelen van het klimaatakkoord van Parijs.

Klimaatactieplannen niet concreet genoeg

Niettemin blijken de huidige klimaatactieplannen van de grootste assetmanagers in Nederland niet voldoende ambitieus te zijn. Dit is de conclusie van een onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Profundo. De klimaatactieplannen van de assetmanagers snijden weinig hout als ze nog steeds investeren in fossiele industrieën en geen concrete plannen hebben voor het uitfaseren van fossiele investeringen. Bovendien ontbreken vaak duidelijke routekaarten met tussentijdse reductiedoelstellingen die in lijn zijn met de Parijse klimaatdoelen.

Het concretiseren van actieplannen is complex

Het concretiseren van klimaatactieplannen is ook geen eenvoudige opgave. Assetmanagers hebben te maken met diverse uitdagingen zoals het omzetten van lange termijn ambities in meetbare en effectieve acties, beperkte beschikbaarheid van bruikbare (energie)data en de sterke afhankelijkheid van derden zoals de overheid, partners en klanten. Deze factoren creëren een context van onzekerheid, waarin het lastig manoeuvreren is als je niet beschikt over de juiste stuur- en meetinstrumenten. 

Wat dan wel? Zeven no-regret-acties

Zoek de juiste balans tussen flexibiliteit en precisie, tussen 0% en 100% informatie, en durf binnen deze marge keuzes te maken op basis van de best beschikbare informatie, zonder te wachten op volledige nauwkeurigheid die wellicht nooit bereikt wordt. Begin vandaag met no-regret-acties: 

  1. Definieer en breng KPI’s voor klimaatactie in beeld en formuleer concrete tussentijdse doelstellingen. Maak hierbij gebruik van handreikingen vanuit PCAF en NZBA.

  2. Identificeer de sturingsinstrumenten waarmee je broeikasgassen kan reduceren en ook kan compenseren door het financieren van CO2-compensatieprojecten zoals regeneratieve landbouw of duurzame bosbouw.

  3. Analyseer de effectiviteit van je huidige governance-structuur van je ESG-ambities: zijn er duidelijke eigenaren met afgebakende verantwoordelijkheden? 

  4. Werk aan je data. Investeer in handzame dashboards, verhoogde datakwaliteit en datavolledigheid. Actie volgt immers uit inzicht.

  5. Maak jezelf vertrouwd met de eisen vanuit de EU Taxonomie en CSRD om transparant en conform de standaarden te rapporteren over je klimaatambities en -acties.

  6. Gebruik de handvatten uit de Leidraad Duurzaamheidsclaims van de AFM voor je externe communicatie. Informatie over duurzaamheid moet correct, duidelijk en niet-misleidend zijn.

  7. Ga en blijf in gesprek met je interne en externe partners. Deel kennis en werk samen met andere belanghebbenden, zoals bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties, om klimaatambities te verwezenlijken. 

Door deze stappen te nemen, kunnen assetmanagers een cruciale bijdrage leveren aan de strijd tegen klimaatverandering.

Afsluitende oproep: toon lef!

Toon lef en wees ambitieus. Durf te geloven in een betere wereld en zet die groene stip op de horizon. Hoewel de ambitie van Net Zero 2050 ver weg lijkt, kan er veel veranderen in de 
26 jaar, zeker als we terugkijken in de tijd. In 1998 was de wereldwijde capaciteit van zonne-energie slechts 8,5 GW, vergeleken met 900 GW in 2021. De kosten van zonnepanelen waren 25 jaar geleden nog 95 euro per watt, nu ~€0,30. Slechts 0,10% van de auto's was elektrisch (nu bijna 10%), en vrijwel geen enkele assetmanager had een duurzame investeringsstrategie, nu 2.000+. Durf vooruit te kijken met deze kennis en neem de stappen die nu meer dan ooit nodig zijn.