Net nu verzekeraars grote stappen zetten in digitalisering en data, staat kunstmatige intelligentie voor de deur. Of het nu gaat om AI, regelgeving of verdienmodellen; ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Wat zijn de belangrijkste trends en hoe speel je daar als verzekeraar op in?

1. Kunstmatige intelligentie: zorg voor kaders

Generatieve AI is een ware ‘game changer’. Het heeft de potentie om onderlinge concurrentieverschillen tussen verzekeraars te vergroten en de digitalisering te versnellen. Verzekeraars moeten zich hierop voorbereiden. Dat begint met een visie op AI en een actieplan: hoe kunnen we AI inzetten voor onze dienstverlening? Het draait daarin niet om de vraag welke technieken er beschikbaar zijn – de techniek is niet het probleem. Kijk juist naar de eigen organisatie: met welke uitdagingen kampen we en hoe kan AI bijdragen aan een oplossing?

Vergeet niet: als verzekeraar heb je niets aan AI als medewerkers er niet mee kunnen omgaan, als processen er niet op ingericht zijn, of als de benodigde data niet op orde is. Licht bedrijfsprocessen en systemen daarom goed door voordat je het AI-startschot geeft.

Ook toezichthouders zullen een mening vormen over gevoerd AI-beleid. AI-plannen worden getoetst, met daarbij bijzondere aandacht voor de ethische kanten. Sta bij het formuleren van een visie daarom ook stil bij de vraag: hoe zetten we de technologie op verantwoorde wijze in? Hoe voorkomen we ‘biases’ in de techniek, die bijvoorbeeld kunnen leiden tot discriminatie?

AI kan worden ingezet als ‘raceauto’, als versneller. Maar net als een raceauto zijn er ook goede remmen nodig, in de vorm van ethische kaders.

2. Embedded: de nieuwe normaal in verzekeringsland

Embedded verzekeren houdt in dat verzekering wordt geïntegreerd bij de aankoop van een product. Dit biedt verzekeraars eindeloze mogelijkheden om nieuwe manieren van distributie op te zetten, partnerships aan te gaan en nieuwe markten aan te boren. Verkoopkanalen zijn zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden. Zij zijn continu op zoek naar aanvullende diensten om hun eigen aanbod te verbeteren. Verzekeringen passen perfect in dat plaatje.

Wel moeten verzekeraars bepalen hoe ze zich hierin opstellen. Wil je met je eigen merk naar buiten treden of stap je met een white label in de markt? Daarnaast is bij embedded verzekeren snelheid van acceptatie cruciaal. Het ligt daarom in de lijn der verwachtingen dat AI en embedded elkaar gaan versterken.

3. Verdienmodel: weg met datasilo’s

Het verdienmodel van verzekeraars staat onder druk. Verzekeraars begonnen ooit vanuit de ideële gedachte om risico’s te delen door buffers aan te houden. In de loop der tijd werd het model commerciëler, nam de concurrentie toe en werden de beleggingswinsten de belangrijkste winstbron. Inmiddels zijn we in de tijd beland van consolidatie en schaalvoordelen. Wat wordt de volgende stap?

Volgens kenners ligt de nadruk de komende jaren op innovatie en efficiënter werken. Daarvoor is er veel laaghangend fruit. Zo zijn de meeste verzekeraars nog ‘datasilo’s’ en niet optimaal connected. Door intern data beter beschikbaar te maken, zijn grote efficiency-slagen te behalen. AI kan daarnaast worden ingezet om de bedrijfsprocessen te optimaliseren en klanten sneller te helpen. Verder valt er nog veel te innoveren in aanvullende dienstverlening en kan er vooruitgang worden geboekt op het gebied van preventie. 

4. Regelgeving: de toezichthouder als klant

De trend naar meer en striktere regelgeving zet de komende jaren door. Voor compliance geldt: there is no alternative. Iedereen moet eraan voldoen, er is dus niet direct concurrentievoordeel op te behalen. Toch biedt ook regelgeving kansen – als je compliance maar inricht op de juiste manier.

Hoe je dat doet? Zie de regelgever als klant. Klanten moet je tevreden houden. Treedt toezichthouders dus servicegericht tegemoet. Zorg dat data- en AI-processen by design goed, ethisch en compliant zijn. Op die manier vergen alleen de uitzonderingen nog tijd en aandacht en houd je het werkbaar in tijden van AI en toenemende regelgeving. De gewonnen tijd investeer je verder in klanten, financiers en aandeelhouders.

Zorg voor houvast door eigen visie en duidelijke kaders

Eén ding staat vast: AI pakt de komende jaren een hoofdrol en kan een scheidslijn trekken tussen winnaars en verliezers. Vanwege hun investeringsvermogen zullen grote verzekeraars beter in staat zijn AI te integreren in de eigen bedrijfsvoering. Voor kleinere verzekeraars liggen er kansen in white label AI-diensten, waarmee ze in korte tijd grote toch stappen kunnen zetten, zonder al te grote investeringen. Maar voor het zover is: leg éérst visie en kaders vast. Die bieden de noodzakelijke houvast wanneer de AI-storm in volle kracht losbreekt.