• Olaf van Arkel, Associate Director |
2 min read

In diverse organisaties wordt het nog niet toegepast, omdat deze organisaties het nog niet kennen of omdat de Lean experts en de belts het zich nog niet eigen hebben gemaakt.

Infographic figuur gereedschap

Drie argumenten om ermee aan de slag te gaan:

1      Procesmining als waardestroomanalyse
Het maken van een waardestroomanalyse op brown paper is eigenlijk een achterhaalde methode in een tijd waarin veel data beschikbaar is. Procesmining is bij uitstek geschikt om de beeldvorming meer op één lijn te krijgen. Op basis van time stamps is het meest voorkomende proces direct zichtbaar en worden de uitzonderingen getoond: hetzelfde effect als met een klassieke waardestroomanalyse wordt bereikt. Het vullen van de databoxes is nu echter altijd een uitdaging en veelal het werk van de Lean Six Sigma expert. Bij toepassing van procesmining is de doorlooptijd daarentegen direct inzichtelijk, en zijn prestatie-indicatoren als first time right, uitval en rework eenvoudig inzichtelijk te maken. Door de betrokkenen eerst een demo te laten zien van een best practice-proces, wordt de nieuwsgierigheid naar het verloop van het eigen proces geprikkeld en raakt de manier van werken met de procesminingtool bekend. Met de tool kunnen alle procesvarianten geanalyseerd worden.

2      Procesmining in DMAIC-verbeterprojecten
Een procesminingproject doorloopt eigenlijk alle stappen van de Lean Six Sigma DMAIC-aanpak. Het vaststellen van de datakwaliteit is in ieder DMAIC-verbeterproject een uitdaging. Procesmining werkt in dat opzicht niet als haarlemmerolie. Doordat een dump wordt gemaakt uit bronsystemen, is het wel een heel goede basis met de feitelijke vastlegging van de gebeurtenis. Tijdens procesminingprojecten wordt ook de datakwaliteit vastgesteld, vergelijkbaar met de Measure-fase. Ook de analyse van grondoorzaken vindt plaats in het systeem, waarbij direct het effect gekwantificeerd is in KPI’s.

3      Procesmining als verbetermotor
Bij de introductie in organisaties wordt procesmining allereerst als analysetool ingezet, maar juist voor de borging is het een krachtige toepassing. De proceseigenaar kan dan immers de performance en de verbeteringen volgen. Ook kunnen er acties aan verbonden worden, zoals het periodiek opvolgen van specifieke casussen (orders, tickets, etc.). De Lean Six Sigma-verbetercyclus krijgt input, kan bestuurd worden en zorgt ervoor dat verbeteringen eveneens gemonitord kunnen worden. De verbeterkansen worden gevonden, de grondoorzaken geanalyseerd en de resultaten gemonitord tijdens en na het project. Zo blijft de verbetermotor draaien!

Deze blog is onderdeel van een blogreeks over het gebruik van en de ervaring met procesmining als toepassing van intelligence automation in het werkveld van operational excellence.

Infographic figuur Kennismaking