• Olaf van Arkel, Associate Director |
2 minuten leestijd

Wendbaarheid is in deze tijd cruciaal. ESG, Kostenreductie, versnelling van digitalisering of klanten die hogere eisen stellen. Actie is geboden om te bewegen!

Veel organisaties weten dat het belangrijk is, maar toch lukt het niet om focus te houden op klantwaarde en eenvoud. Vaak zijn er allerlei interne problemen die de waan van de dag bepalen. Om wendbaar te zijn moet die continue focus om klantwaarde zo eenvoudig als mogelijk te leveren er zijn, nu en in de toekomst. Juist diverse Lean-methoden helpen om de dagelijkse focus hierop te richten.

  • Focus op klantwaarde op afdelingen en in projecten

In de afdelingsbesturing en in projecten moet de focus liggen op klantwaarde. Alle initiatieven en projecten moeten daarop gericht zijn. De waan van de dag is sterk, maar Lean-tools als klantarena, KANO-model en Customer Journey Mapping leveren juist houvast om de focus te richten op klantwaarde.

  • Proces staat centraal en wordt dagelijks verbeterd

De collega’s die in het proces werken, kennen hun verantwoordelijkheden, rol en bijdrage in het proces. Zij zijn in staat (zelfstandig) value stream-analyses te maken van hun werkprocessen. Doordat processen bekend zijn bij alle stakeholders, zijn zij in staat problemen te zien, deze op te lossen en daarmee het proces dagelijks te verbeteren. Hierbij worden de Lean operational management-technieken toegepast.

  • Verbeterideeën na geslaagd experiment succesvol implementeren

In de organisatie worden veel experimenten gedaan om de processen te verbeteren. Verbeterideeën worden ingebracht, waardoor men elkaar inspireert om te verbeteren. Doordat er veel experimenten gedaan worden, is de organisatie in staat om verbeterideeën adequaat te beoordelen op impact en effect en succesvol te implementeren. Het succesvol implementeren vraagt om militaristische precisie. Het moet adequaat werkzaam en behulpzaam zijn in het dagelijkse werk.

  • Processen en IT zijn eenvoudig en klantgericht, en kunnen succesvol verbeterd worden

De processen en zeker ook de geïmplementeerde IT bepalen in grote mate de wendwaarheid van de organisatie. De flexibiliteit hiervan, door deze eenvoudig te houden en makkelijk te kunnen aanpassen, bepaalt hoe snel een organisatie bijvoorbeeld andere producten of services kan leveren. Door transparantie en eenvoud van processen zijn medewerkers in staat veranderingen succesvol te implementeren.

Wat zie je in de dagelijkse praktijk?

In een wendbare organisatie staan de processen en IT centraal en kennen alle betrokkenen de karakteristieken van de processen. Er is dagelijks inzicht en focus om klantwaarde te leveren op een eenvoudige wijze. Men kent de huidige performance en is in staat om de impact van veranderingen adequaat in te schatten. Ook weet men welke invloeden een positieve of negatieve bijdrage hebben. Doordat er continu aandacht is voor het verbeteren van het proces en er veel experimenten uitgevoerd worden, weet men hoe implementaties van veranderingen optimaal verlopen. De impact van eventuele issues na implementatie kan adequaat opgevangen worden.