• Jorieke Markerink, Senior Manager |
2 min read

Samen sterker: Een oproep om te bouwen aan een veerkrachtige, betrokken en weerbare samenleving

Ons land kent vele mooie voorbeelden van belangrijke momenten van samenwerking waarbij de samenleving gezamenlijk optrekt tegen interne en externe dreigingen en crisissituaties. En deze samenwerking hebben we hard nodig om te bouwen aan een veerkrachtige, betrokken en weerbare samenleving.

Waarom?

Zo is, na een historisch lange periode van vrede, een oorlog niet langer ondenkbaar, evenals een nieuwe pandemie, komen steeds meer mensen en organisaties in aanraking met cybercriminaliteit en is het dreigingsniveau van een terroristische aanslag in Nederland hoog. Maar ook worden de effecten van klimaatverandering steeds zichtbaarder. Lange droge periodes afgewisseld met extreme neerslag zorgen voor meer overlast.Het is daarom in ieders belang om gezamenlijk het heft in eigen handen te nemen en te werken aan een veerkrachtige, betrokken en weerbare samenleving.

Wat houdt zo’n veerkrachtige, betrokken en weerbare samenleving in?

In essentie komt het erop neer dat je als samenleving weerstand kunt bieden aan een grote schok, zoals een natuurramp, het falen van kritieke infrastructuur of een hybride of gewapende aanval. Denk aan sabotage van internetkabels, gasleidingen en windmolenparken, of een cyberaanval op een elektriciteitsnet. En hoe functioneren we als land wanneer het internet voor langere tijd niet meer werkt?

Hoewel dit primair een taak is van de overheid, ontkomen we er als individu niet aan om hierin ook een deel van onze verantwoordelijkheid te nemen. Zowel op individueel niveau en als op het niveau van de samenleving in haar geheel, is het noodzakelijk om voorbereid te zijn op, weerstand te bieden aan, te reageren op en snel te herstellen van schokken, crisissen en ontwrichtingen.

Maar hoe komen we tot zo’n veerkrachtige, betrokken en weerbare samenleving? Hoe ziet deze eruit?

Wij zijn actief bezig met deze vraag. Nieuwsgierig? Neem contact met ons op!

De hele publicatie is nu te vinden in de link hieronder:


  • Jorieke Markerink

    Jorieke Markerink

    Senior Manager, ESG | Sustainability | Defensie

    Blog articles