• Koos Wolters, Partner |

Het vertrouwen van klanten en stakeholders in je bedrijf is cruciaal voor succes in de huidige door data aangedreven digitale economie. In een onzekere, steeds – en sneller – veranderende omgeving kiezen klanten, werknemers en investeerders voor organisaties waarop ze kunnen vertrouwen.

Met de snelle opkomst van technologieën als 5G-netwerken, artificial intelligence (AI), machine learning (ML), virtual reality en quantum computing, spelen moderne cybersecurity & data privacystrategieën een vitale rol bij het creëren en behouden van digitaal vertrouwen.

Een actueel rapport van het World Economic Forum (WEF) – ontwikkeld in samenwerking met KPMG als onderdeel van het Digital Trust Initiative van het WEF – waarschuwt voor een “groeiende vertrouwenskloof” tussen het publiek en technologieleveranciers tegen een achtergrond van de steeds verder oprukkende toepassing van moderne digitale technologie en de wildgroei aan klantengegevens. Zoals het WEF-rapport – Earning Digital Trust: Decision-Making for Trustworthy Technologies – stelt: “Van kunstmatige intelligentie tot aangesloten apparaten, van de beveiliging van persoonlijke informatie tot algoritmische voorspellingen, het falen van technologieontwikkelaars en digitale dienstverleners heeft het vertrouwen op een ongekende schaal en snelheid uitgehold.”

Het rapport geeft aan dat uit alle recente onderzoeken naar vertrouwen een alarmerende afname van het vertrouwen van het publiek in technologiegebruik naar voren komt; dit verlies van vertrouwen “neemt van jaar tot jaar toe, net zoals onze afhankelijkheid van digitale netwerken en technologieën sneller toeneemt.”

Zoals uit de onderzoeksresultaten in KPMG’s eigen rapportage Cyber Trust Insights 2022 inderdaad blijkt, is er een ongekende “datastortvloed” gaande nu bedrijven data op grote schaal verzamelen en investeringen in datagedreven initiatieven verhogen. En naarmate bedrijven data in toenemende mate verzamelen voor het verkrijgen van actuele inzichten om moderne klantervaringen vorm te geven, neemt de bezorgdheid toe over hoe effectief die gegevens worden beschermd, gebruikt en gedeeld.

Meer dan driekwart (78 procent) van de zakelijke leiders die KPMG in 2022 heeft bevraagd, was het ermee eens dat de toepassing van AI- en ML-oplossingen voor big-data-analyse unieke cybersecurity-uitdagingen creëert. Driekwart gelooft ook dat het toenemende gebruik van AI en ML fundamentele ethische en privacyvragen oproept.

Afnemend vertrouwen ondermijnt merken, klantrelaties en winstgevendheid

Het is zonneklaar dat vertrouwen tegenwoordig cruciaal is voor het merk, de reputatie, de winstgevendheid en de langetermijnrelaties van elke organisatie. Snel evoluerende bedrijfssystemen moeten veerkrachtig en betrouwbaar zijn, en in staat om onmiddellijk te reageren als het misgaat, in het licht van de toenemende dreiging van datalekken en geavanceerde cyberaanvallen.

Het WEF waarschuwt echter in niet mis te verstane bewoordingen dat bedrijven niet voldoen aan de publieke verwachtingen van effectief technologie- en gegevensgebruik.

"Burgers en consumenten beginnen te eisen dat bedrijven en technologieontwikkelaars hun waarden – rond privacy, gegevensgebruik en inclusiviteit – serieus nemen. Wanneer bedrijven niet in staat zijn technologie te ontwikkelen die aan die verwachtingen voldoet, kunnen ze niet langer verwachten dat deze op grote schaal wordt gebruikt", aldus het rapport. "Mensen verwachten betere privacybescherming, betere cyberbeveiliging, meer transparantie en meer ethische technologieën. Op dit moment zijn bedrijven niet klaar om deze uitdaging aan te gaan."

Het WEF-rapport geeft ook een handig en leerzaam framework dat het heeft ontwikkeld in samenwerking met 's werelds grootste technologie- en consumentgerichte bedrijven, die alle samenwerken met vertegenwoordigers van de overheid uit de VS, de Europese Commissie en Singapore, en met vooraanstaande belangenorganisaties van consumenten.

Het Digital Trust Framework van het WEF dringt er bij bedrijven op aan zich in te zetten om digitaal vertrouwen te verdienen en betere beslissingen te nemen over technologiegebruik om de huidige alarmerende trend te keren. Zoals het rapport stelt: "Vertrouwen gaat niet over de specifieke technologieën die worden ontwikkeld of toegepast, maar over de beslissingen die leiders nemen."

Het framework benadrukt hoe toezeggingen op belangrijke gebieden als cybersecurity, privacy, transparantie, eerlijkheid en veiligheid het afnemende publieke vertrouwen in nieuwe technologieën en de bedrijven die ze leveren, kunnen verbeteren. Het WEF-framework biedt gedetailleerde doelen om digitaal vertrouwen te ondersteunen, plus een routekaart die bedrijven laat zien hoe ze via digitale vertrouwensprogramma’s hun betrouwbaarheid kunnen vergroten qua gebruik en ontwikkeling van technologie.

Vijf belangrijke stappen om digitaal vertrouwen te creëren

Het verhelderende rapport van het WEF zou op de leeslijst van elke CEO moeten staan nu bedrijven overal door het snel veranderende technologielandschap moeten navigeren te midden van de groeiende vertrouwenskloof. Bij KPMG bieden we onze klanten een nauwe samenwerking en begeleiding bij deze kritieke uitdaging. KPMG identificeert vijf cruciale stappen om vertrouwen te scheppen door middel van cybersecurity:

  • Maak vertrouwen en beveiliging de rode draad door het hele bedrijf. Verweef cybersecurity & data privacy in elk aspect van je bedrijfsactiviteiten – strategie, planning, investeringen, klantinteracties, governance en cultuur; maak het een integraal onderdeel van het bedrijf in plaats van een compliance-gedreven overhead.
  • Ontwikkel interne allianties om digitaal vertrouwen te creëren. Werk samen met collega's zoals de Chief Data Officer en de Chief Privacy Officer om digitaal vertrouwen te bewerkstelligen, te verankeren en in stand te houden. Definieer en versterk ieders rollen en verantwoordelijkheden. Dit omvat de noodzaak voor CISO's om een beter inzicht te krijgen in hoe het hele bedrijf werkt buiten de beveiligingseisen om.
  • Herdefinieer de rol van de CISO. In onze door data aangedreven werkelijkheid moeten CISO's een bredere agenda omarmen en erkennen dat ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren op terreinen variërend van de ethiek van AI tot ESG. Dit betekent dat de rol van de CISO opnieuw moet worden gedefinieerd: van een traditionele focus op techniek naar een strategische enabler binnen de organisatie.
  • Zorg voor steun van het leiderschap. Een derde van de door ons ondervraagde leiders gelooft dat hun CISO op dit moment de benodigde invloed mist om de organisatie en haar gegevens te beschermen. Met de steun van de C-suite en het bestuur zal het voor CISO’s eenvoudiger zijn om de agenda voor investeringen in digitaal vertrouwen aan te sturen. Dit De helft van de door ons ondervraagde executives betwijfelt of de relatie tussen bestuur en CISO momenteel wordt gekenmerkt door 'veel vertrouwen’.
  • Reik het ecosysteem de hand. Identificeer belangrijke partners binnen het ecosysteem van de organisatie en werk nauw met hen samen om het vertrouwen en de veerkracht te helpen verbeteren. Zoals uit ons onderzoek blijkt, zegt 79 procent van de bedrijven dat constructieve samenwerking met leveranciers en klanten tegenwoordig van vitaal belang is – maar slechts 42 procent meldt dat ook te doen.

"Een cruciale beslissing die we in de 21ste eeuw kunnen nemen is of we zullen samenwerken om vertrouwen op te bouwen, of zullen toekijken hoe innovatie mislukt", zegt Daniel Dobrygowski, het hoofd Governance and Trust van het WEF. "Door ons te richten op de waarden en verwachtingen van individuen, en door ons in te zetten voor veiligheid en betrouwbaarheid, verantwoordingsplicht en toezicht, en een inclusief, ethisch en verantwoord gebruik van technologie, kunnen we de technologie die we ontwikkelen betrouwbaarder maken."

Multilingual post

This post is also available in the following languages